Tedestrand coaching AB

3-dagar ger en lösning på depression, ångest, missbruk och andra komplexa problem

Pressmeddelande   •   Maj 01, 2014 17:22 CEST

3-dagar kan ge en lösning på ett komplext livsproblem som ångest, depression, missbruk osv. Orsaken till att det kan gå så snabbt kan du läsa nedan, det är faktiskt vetenskapligt utvärderat och utvärderingen visar att just kartan i metoden är det som gör skillnad och gör det "omöjliga" möjligt.


Vetenskaplig utvärdering/kritisk granskning av Psykologisk Orientering har genomförts av forskare vid Linköpings universitet!

Hela utvärderingen kan du läsa här: http://www.psykologiskorientering.se/SpetsaTedestrandmetoden.pdf


Utdrag ur utvärderingen:

Psykologisk orientering upplevs som trovärdig av fyra skäl:

• Informanternas positiva erfarenheter och upplevelser av behandlingen (vilka 
också är baserade på erfarenhet av andra metoder och terapeuter).

• Genom den beprövade samtalsmetodik som används, t ex KBT och Psykoterapi.

• Mot bakgrund av terapeutens omfattande egna erfarenhet som klient och
bakgrund som missbrukare.

Kartans funktionalitet som verktyg i behandlingen beskriven av 
informanterna.

Pragmatisk förankring

Kartan är enkel, tydlig och transparent. Kartan fungerar som verktyg. 
Informanterna i utvärderingen bekräftar entydigt kartans funktionalitet. Kartan bidrar med kognitiva förändringar och stora skillnader i livskvalitet under och efter behandlingstiden.

• De terapeutiska samtalen upplevs mycket positiva av informanterna. 
Terapeuten visar stor lyhördhet och har en inkännande attityd. Tillit skapas och behålls genom hela behandlingen.

• Snabba förändringar och förståelse av kartan. Ett tema som återkommer i såväl terapeutens beskrivning av metoden som i informanternas berättelser är förändringens hastighet. Överlag finns en uppfattning hos informanterna om att man har förändrats fort. Många gånger handlar det om att man nått ny insikt om sig själv, sina känslor och varför man har handlat på ett visst sätt redan efter några möten.

En uppfattning om förändring är sammanlänkad med förståelsen av kartan. Det framgår att man ”lärt sig” kartan efter ett mindre antal möten med terapeuten. Det handlar här om att lära sig kartan som ett verktyg eller ett redskap. Att både förstå och att använda kartan är viktigt.

”Redan efter fjärde femte gången hos Anders så kände jag att jag hade börjat få ganska klart för mig vad det här innebär. [IP 2: 66]”

Informanterna i studien har också en uppfattning om att det tar längre tid med andra metoder och med andra terapeuter. Även om samtalet och mötet med terapeuten är viktiga är det framförallt kartan som leder till en snabb förändring.


För mer information, kontakt för hjälp genom Psykologisk orientering, även intresse för mer utvärdering av metoden för validering är välkommet!  kontaktuppgifter nedan;

Anders Tedestrand

www.psykologiskorientering.se

info@psykologiskorientering.se

mobil: +46738108235


Terrängen är inte kartan!

Komplexiologin förklarar!


NY GRUND - NYTT TÄNK - NYTT LIV