Tedestrand coaching AB

3-dagarsterapi skapar nya förutsättningar inom den psykologiska behandlingsvården

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2013 06:41 CET

3-dagarsterapi är just vad namnet uttrycker, en terapiform som på tre dagar lär ut lösningen till patienten.


Processen går till på följande sätt.

1. Redan när klienten möter mig är lösningen färdig att användas och läras ut. Lösningen finns i den processkarta som skapats för att leda patienten genom hela processen från det svåra tillståndet till en varaktig lösning.

2. Patienten driver processen själv, kartan innebär att patienten har en tydlig överblick över hela processen och i detalj vet hur processen leder till lösningen. Kartan som lärs ut innebär att patienten själv både blir ansvarig för processen och driver den framåt.

3.Jag stödjer processen efter dessa tre dagar genom telefonsamtal eller vidare möten. Själva processen blir enkel eftersom vi nu talar samma språk och leds av kartan, de hinder som eventuellt uppstår övervinns snabbt eftersom det handlar om att förstå kartan bättre.

Resultaten för 3-dagarsterapi är mycket goda och tendens håller i sig - i princip varje klient oavsett tillstånd löser sitt problem eller förbättrar sitt tillstånd dramatiskt.

Kartan med min vägledning skapar den nödvändiga tilliten för att få mod att lämna sitt tillstånd och trygghet att stanna i processen ända in i mål.

Välkommen till kontakt!

Anders TedestrandPsykologisk orientering erbjuder effektiva lösningar inom följande områden och tjänsterna grundar sig alltid i den visuella processkartan.


- Individuell samtasterapi  - 3-dagarsterapi - Gruppterapi - Parterapi - Alkohol - och drogbehandling       - Mobbning - Mental träning - Jobb- chef- teamcoaching - Föreläsningar - Utbildning

För mer grundläggande information om respektive tjänst kontakta mig.