Villaägarnas Riksförbund

3 frågor till Maud Olofsson med anledning av Malmberget-affären

Pressmeddelande   •   Apr 02, 2009 13:32 CEST

Över 100 villaägare i Malmberget har blivit av med sina hem i samband med gruvans utvidgning. Statsägda LKAB har köpt deras hus för mellan 300000 till 900000 kr, vilket inte räcker till att köpa ett motsvarande boende, som de skulle ha rätt till enligt expropriationslagen. Ett 40-tal villaägare som satt sig till motvärn har dock fått nya ersättningsbostäder på orten. Villaägarnas Riksförbund vill nu ha svar på tre frågor när näringsminister Maud Olofsson besöker Malmberget den 3 april.

Gruvan i Malmberget ska utvidgas och ett stort antal bostäder måste flyttas på grund av rasrisken. Under 2006 lämnade LKAB två olika erbjudanden till de drabbade husägarna: sälj huset till LKAB och hyr det av bolaget tills området ska utrymmas eller flytta det befintliga huset till en annan tomt. Cirka 110 hushåll accepterade något av bolagets erbjudanden.

Sen ändrade LKAB förutsättningarna. Ett 40-tal hushåll som hittills vägrat att göra upp med LKAB kommer att få nya hus till ett värde av drygt 2 miljoner kronor.

Många före detta villaägare känner sig lurade av LKAB som vid en korrekt tillämpning av expropriationslagen var skyldigt att ge de boende en sådan ersättning att de kunde köpa sig ett motsvarande boende på orten. Detta går dock inte att göra för 300000 till 900000 kr, vilket är vad LKAB betalat.

Näringsminister Maud Olofsson besöker Malmberget den 3 april i samband med en internationell vetenskaplig konferens om flytt av städer. Villaägarnas Riksförbund vill ha svar på följande frågor av Maud Olofsson i samband med detta:

 • Bör LKAB kompensera de villaägare som inte har fått nya hus eller anser hon att bolaget har agerat korrekt?
 • Bör LKAB agera på samma sätt vid flytten av resten av Malmberget och Kiruna eller finns det något annat bättre tillvägagångssätt?
 • Kan LKAB:s tillvägagångssätt vara något att ta efter för övriga statliga företag när de ställs inför motsvarande inlösenssituationer?
 • Malmberget-affären har behandlats utförligt i media senast veckan, bl.a. på tre helsidor i DN, se LKAB teg om rätt till ersättning, "Man känner sig blåst av dem"och Bolaget förnekar svikna löften.

  För mer information kontakta:

  Ulf Stenberg, chefsjurist, Villaägarnas Riksförbund, telefon 070-251 20 90
  Villy Hansen, regionchef region Norr, telefon 070-530 90 19

  Villaägarnas Riksförbund är en intresseorganisation för landets småhusägare. Organisationen har över 309 000 medlemshushåll. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Regionkontor finns i Luleå, Sundsvall, Örebro, Stockholm, Norrköping, Jönköping, Göteborg och Malmö. Läs mer på www.villaagarna.se