Kulturrådet

3 miljoner till Skapande skola i Kronoberg

Pressmeddelande   •   Maj 03, 2012 15:48 CEST

Kronoberg läns skolor får totalt 3 miljoner kronor att använda för professionella kulturaktiviteter. Det står klart när Kulturrådet fördelar Skapande skola-medel för nästa läsår. Totalt omfattas drygt 12 000 elever i grundskolans i årskurs 1-9 av kulturinsatserna. Sex kommuner samt två friskolor får bidrag.

– Ett stort antal kommuner i Kronoberg har haft Skapande skola-verksamhet i flera år nu, säger Tua Stenström, handläggare för Skapande skola. Ett starkt nätverk mellan skola och kultur borgar för att kulturen blir en naturlig del av vardagen i skolan

Två av de kommuner som genomfört kulturinsatser i skolan med statliga medel ända sedan bidraget kunde sökas för första gången 2008 är Alvesta och Älmhults kommuner.

Alvesta kommun får i år 350 000 kronor. För de pengarna får eleverna möta och pröva på många olika konstformer som konst, bild, musik, design, drama, m.m. Eleverna skall bland annat få möta poeten Bob Hansson samt musikern Janne Schaffer. En bred samverkan med föreningar och institutioner planeras.

Älmhults kommun får 450 000 kronor. Alla 1-9-elever i kommunens åtta skolor ska få ta del av kulturutbudet som planeras. Där ingår bl.a. samarbete med Musik i Syd. Dessutom ska skolorna få möta professionella dansare, musiker och filmpedagoger.

– De professionella kulturinsatserna kan vara en del av skolans måluppfyllelse. Det är glädjande att se att skola och kulturliv närmat sig varandra och att kontakterna ökat, säger Kennet Johansson, generaldirektör Kulturrådet.

Kulturrådet fördelar i år sammanlagt 156 miljoner kronor i Skapande skola-medel. 90 procent av landets kommuner har sökt bidrag denna gång, och samtliga län är företrädda. Drygt 620 000 elever i grundskolans årskurs 1-9 berörs. Det finns numera väl utarbetade former för samverkan med kulturlivet på lokal och regional nivå, vilket innebär att Skapande skola-medlen kan vara en del av skolans totala satsning på kultur i lärandet.

Läs listan med beviljade bidrag: www.kulturradet.se/sv/bidrag/beviljade_bidrag/2012/Skapande-skola/

Ytterligare information: www.kulturradet.se/sv/bidrag/Skapande-skola/

Läs rapporten: www.kulturradet.se/sv/publikationer_/Skapande-skola---en-nulagesanalys/

Ytterligare information
Tua Stenström, handläggare, Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 51
E-post: tua.stenstrom@kulturradet.se

Kontaktperson Alvesta kommun:
Nancy Nielsen, kultursamordnare
Telefon: 0472-154 08, 0709-50 50 37

Kontaktperson Älmhults kommun:
Karin Fredriksson Franzén, kultur- och fritidschef
Telefon: 0476-552 19