SvenskPress.se

30 % av svenska skogen olönsam att avverka om kilometerskatten införs

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2010 08:40 CEST

Om kilometerskatten införs kommer 30 procent av skogsarealen i Sverige att bli olönsam att avverka! Det får konsekvenser inte bara för pappers- och träindustrin utan också för tillgången på biobränsle, säger Christer Simrén, VD på Korsnäs i Gävle.

Denna sensationella siffra framkom vid ett företagarmöte på Stora Vall Gästgiveri i Gävle den 8 september.
- De senaste påfunden med förslag om ytterligare pålagor är bland det värsta som kan hända oss. Vi verkar på en internationell marknad där det blir tuffare konkurrens dag för dag. Om vi i Sverige inför egna regler och pålagor tappar de stora företagen sin konkurrenskraft, berättade Christer.

- Konsekvenserna av kilometerskatten kommer att bli avsevärt mycket större än många anar. 30 procent av den svenska skogen skulle bli olönsam att avverka och det skulle drabba inte bara oss och skogsägarna utan också tillgången på förnybara bränslen. De rödgröna har i och för sig aviserat att de kan tänka sig att göra undantag för skogsindustrins uttransport av gods, men problemet är att intransporten kommer att kosta oss 23 miljoner i kilometerskatt men bara 4 miljoner för uttransporterna! Om skogen inte vårdas minskar tillväxten och därmed förlorar vi en viktig faktor för koldioxidbalansen eftersom ung skog förbrukar mer koldioxid än gammal skog.

- Det är oerhört farligt att försöka ta politiska poäng utan att ta reda på de totala konsekvenserna av förslagen!

Ulf Johansson, ägare till Valbo Transport berättade att deras företag har 50 bilar för i första hand fjärrtransport. Idag kostar skatter och pålagor cirka 40 000 per bil men om kilometerskatten skulle införas ökar kostnaden till 400 000. Det förstår ju var och en vilka konsekvenser det skulle få för vår bransch. Det finns inte heller något klart besked om utländska åkare skall betala kilometerskatt. Risken är att den svenska åkerinäringen slås ut om så vore fallet!

Mer info:http://svenskpolitik.nu/articles/view/30-av-svenska-skogen-olonsam-att-avverka-om-kilometerskatten-infors

Materialet framtaget i samarbete med SvenskPress.se