Senior Work Sverige AB

30 % av Sveriges chefer behövs inte….på heltid.

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2009 08:00 CEST

Resursplanering i en lågkonjunktur kan vara både besvärlig och kostsam. Senior Work lanserar nu Standby Management, en ny form av bemanning med maximal flexibilitet och minskade fasta kostnader.

Många företag har redan gjort det - skapat flexibilitet i förvaltningen och viss del av administrationen genom att skapa en mix av fasta och rörliga resurser i organisationen.  Tiden är mogen för liknande upplägg på utvalda nyckelbefattningar i företaget.

I dagens turbulenta och snabbt förändrade arbetsliv behövs inte alla funktioner hela tiden och inte alla på heltid. Den som anställts för att leda en expansion har ofta inte samma förutsättningar för att minska verksamheten o.s.v. Neddragningar i produktion behöver matchas med att bearbeta fler och nya marknader. För få erfarna projektledare kan leda till att man tackar nej till order när kunder har ett omedelbart behov.

Samtidigt har många företag inte tid att leta när behovet uppstår och har därför valt att bemanna ledningen för att kunna matcha behovet utifrån de flesta utmaningar som företaget förutser skall komma.

Senior Work, som har Sveriges i särklass mest intressanta bank av affärskritisk erfarenhet, lanserar nu en ny form av bemanning med maximal flexibilitet och minskade fasta kostnader - Standby management. Här får företag tillgång till både ett team av screenade ledare och specialister som är inkörda och inlästa på företaget/organisationen, samtidigt som slipper de fasta kostnaderna för dessa personer.

Senior Work har över 1200 personer med minst 25 års erfarenhet från ledande näringslivspositioner i sin databas. Till en låg försäkringspremie kan företag abonnera på access till denna databas. De stora delarna av personalkostnader aktiveras först den dag man kommer i ett skarpt läge, och man slipper helt de långa väntetider som nyrekrytering innebär.

I korthet fungerar det så att ett företag tillsammans med Senior Work utvärderar vilka kompetenser som man vill ha på standby. Senior Work matchar sedan fram kandidater som passar in på den önskade profilen. Man kan sedan välja om man vill att dessa passivt ska finnas för aktivering med kort varsel eller om de skall vara inlästa på företaget och de aktuella projekten/uppgifterna.

Exempel på när Standby Management kan vara lösningen:

  • Företaget står inför stora förändringar i hur förvaltningen skall drivas, vilket kräver nya kompetenser. På grund av osäkerhet i lagstiftning eller de politiska besluten vet ni inte exakt när arbetet kan påbörjas och de exakta kraven som ni skall leva upp till.
  • Organisationen tvingas reducera personal när skatteunderlaget viker, men vill samtidigt stå fullt rustad med tillgång till nyckelkompetenser när det snabbt vänder.
  • Företaget har områden inom ledningen som i planen inte kommer att behöva bemannas på heltid, samtidigt som man inte har andra uppgifter att fylla ut positionen med.
  • En skiftande marknad med tvära kast mellan större projekt och perioder av lägre aktivitet gör resursplaneringen besvärlig. Vill man undvika höga, fasta personalkostnader blir priset istället en tidvis orimlig belastning på den befintliga organisationen, ojämn kvalitetsnivå osv.
  • Ett myndighetsprojekt kräver olika kompetens under olika faser och utrullningen växlar mellan implementering och utvärdering. 

 

www.seniorwork.se