Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

30% bättre skolresultat med Ecoclimes inneklimat-lösningar

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2014 08:54 CEST

Skolbarnens prestation i skolan påverkas kraftigt av luftens kvalitet visar nya studier som letts av professor David Peter Wyon. Studierna har genomförts i Danmark och Sverige med 300 barn i åldern 10-12 år.  Resultaten visar även att lågpresterande barn får det ännu svårare om luftkvalitén är dålig.

Studien redovisades vid ett seminarium arrangerat av Energi & Miljö tekniska föreningen helt nyligen. Ecoclime har lösningen på problemen med skolbarnens studiemiljö. Flera oberoende mätningar och rapporter visar att Ecoclimes ventilationslösningar ger den bästa inomhuskomforten.

Ecolimes klimatssystem med komfortpanelen Charisma, kombinerar ren frisk luft med kyla och värme inomhus med det bästa inomhusklimatet. Tester av Charisma har dels utförts med ISO 7730 –metoden av fastighetsägare som installerat Charisma som kyltak. Även simuleringar utförda vid Umeå Universitet, visar att Charisma ger det jämnaste inomhusklimatet i jämförelse med andra inneklimatsystem. 

Att detta är möjligt beror främst på att Ecoclimes produkter till skillnad från andra inte blandar ventilationsluften med förorenad inomhusluft som kan innehålla stora mängder CO2 och föroreningar. Där traditionella kylbafflar blandar cirka 80% av den begagnade luften tillför Ecoclime ny frisk ventilationsluft. Med Ecoclime förorenas därför inte inomhusluften av partiklar, tygfibrer, bakterier eller sporer och CO2 som finns i alla lokaler där människor rör sig. Det här är särskilt viktigt bl a i skolor, inom vårdinrättningar och i alla lokaler där många människor kan befinna sig under långa arbetsdagar. Ecoclimes system ger dessutom lägre energiförbrukning. Därtill kan Ecoclimes lösningar kombineras med ett geotermiskt återvinningssystem där energikostnaden kan sänkas med upp till 95%. 

Se professor Wyons föredrag: http://www.youtube.com/watch?v=e7HoMzG2j-0

För mer information, kontakta:

Lennart Olofsson, VD
070-537 16 42
lennart.olofsson@ecoclime.se


Ecoclime Comfort Ceilings AB med tillverkning i Vilhelmina och huvudkontor i Umeå är ett miljöteknikföretag som är specialiserat på lösningar, produkter och installationer för bättre inomhuskomfort som ärarbetsmiljö-, energi- och kostnadseffektivare.  Med lägre energiförbrukning, dragfri och ren ventilation, lägsta bygghöjd och vikt, diskret design, störst flexibilitet, inga underhållskostnader samt 10 års produktgaranti, erbjuder Ecoclime den mest miljö- och hyresgästvänliga inomhusklimatlösningen för fastighetskomfort. Företagets huvudägare är Energiintressenter AB med säte i Umeå. Bolaget är sedan den 18 februari noterat på Aktietorget.