NUTEK - Verket för näringslivsutveckling

30 miljoner för att underlätta ägarskiften i små företag

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2004 15:36 CEST

Nutek föreslår en kraftfull satsning för att underlätta ägarskiften i små företag. Nutek överlämnade på fredagen ett förslag till näringsminister Leif Pagrotsky. Förslaget innebär en satsning på 30 miljoner kronor.

- En styrka är att förslaget tagits fram tillsammans med näringslivets organisationer, menar Nuteks generaldirektör Kjell Jansson.

Förslaget innehåller aktiviteter som innebär att ett företag steg för steg kan få stöd för hela processen med att förbereda ett ägarskifte. Åtgärderna handlar om allt från breda informationsinsatser till fördjupande seminarier och utbildningsinsatser.

Speciellt fokus riktas på ägarledda små företag, där företagaren är äldre än 50 år. Unga personer som är intresserade av att ta över ett befintligt företag som ett alternativ till att starta ett eget är därvidlag av speciellt intresse. Förslaget omfattar också åtgärder för att underlätta mötet mellan köpare och säljare.

Programmet har tagits fram av Nutek i samverkan med ALMI Företagspartner AB, Företagarna, Svenskt Näringsliv och Family Business Network Sweden.

Ytterligare upplysningar:
Christina Nordin, Nutek, 08-681 93 70; 070-361 8874

Lars Nyberg, Nutek, 08-681 9462; 070-637 3696

Sigbritt Larsson, Nutek, 08-681 925