Utbildningsdepartementet

30 miljoner kronor i stöd till högskolereformen 2007

Pressmeddelande   •   Mar 23, 2006 14:52 CET

Regeringen har i dag beslutat att fördela 30 miljoner kronor till landets lärosäten, Internationella programkontoret för utbildningsområdet, Centrala studiestödsnämnden (CSN) och Ladok-konsortiet vid Umeå universitet. De nya resurserna ska bland annat användas inför införandet av en ny utbildnings- och examensstruktur och ett nytt poängsystem i högskolan. Större delen av medlen går direkt till landets lärosäten (se tabell).

- Utbildningen vid universitet och högskolor förändras väsentligt genom 2007 års högskolereform, säger utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky. Reformen innebär skärpta krav, höjd kvalitet och fördjupad internationalisering av den högre utbildningen. Satsningen om 30 miljoner kronor ska stödja och underlätta detta mycket omfattande arbete.

Regeringen har även givit Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning i uppdrag att stödja samarbete mellan landets lärosäten inför införandet av den nya utbildnings- och examensstrukturen. Bland förändringarna kan nämnas nya examensbeskrivningar för samtliga examina, mål och nivåbestämning för varje kurs, införande av masterexamen, ett nytt poängsystem etc. Uppdraget syftar till att främja möjligheterna till rörlighet för studenter såväl nationellt som internationellt. Det finns behov av att bygga upp en kunskapsbas samt skapa samordning och erfarenhetsutbyte mellan lärosätena.

Den reformerade strukturen kommer att bidra till svensk högre utbildnings kvalitet, jämförbarhet, attraktivitet och gångbarhet internationellt. Detta görs framför allt mot bakgrund av Sveriges deltagande i den så kallade Bolognaprocessen.

Regeringen har sedan tidigare givit landets lärosäten 268 miljoner kronor i kvalitetspengar. Resurserna, som får full effekt 2007, kan också användas för ovanstående arbete.

Fördelning av nya resurser till universitet och högskolor
Lärosätenas belopp i tusen kronor
- Lunds universitet 2 000
- Göteborgs universitet 1 800
- Uppsala universitet 1 700
- Linköpings universitet 1 600
- Umeå universitet 1 400
- Stockholms universitet 1 300
- Kungl. Tekniska högskolan 1 300
- Luleå tekniska universitet 1 000
- Chalmers tekniska högskola AB 900
- Mälardalens högskola 800
- Malmö högskola 700
- Växjö universitet 700
- Örebro universitet 700
- Karlstads universitet 700
- Mittuniversitetet 600
- Högskolan i Gävle 600
- Stiftelsen Högskolan i Jönköping 500
- Karolinska institutet 500
- Högskolan i Kalmar 500
- Högskolan Dalarna 500
- Högskolan i Halmstad 500
- Lärarhögskolan i Stockholm 400
- Högskolan i Borås 400
- Högskolan Kristianstad 400
- Södertörns högskola 400
- Högskolan i Skövde 400
- Sveriges lantbruksuniversitet 400
- Högskolan Väst 300
- Blekinge tekniska högskola 300
- Högskolan på Gotland 200
- Handelshögskolan i Stockholm 100
- Konstfack 60
- Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 60
- Gymnastik- och idrottshögskolan 60
- Stiftelsen Rödakorshemmet 60
- Sophiahemmet, Ideell förening 60
- Ersta Diakonisällskap 40
- Teologiska Högskolan, Stockholm 30
- Kungl. Konsthögskolan 30
- Kungl. Konsthögskolan 30
- Dramatiska institutet 30
- Danshögskolan 30
- Beckmans skola AB 30
- Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen 30
- Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska Institut 30
- Stiftelsen Stora Sköndal 30
- Operahögskolan i Stockholm 30
- Teaterhögskolan i Stockholm 30
- Ericastiftelsen 30


Kontakt:
Thomas Johansson
Pressekreterare hos Leif Pagrotsky
08-405 18 17
070-364 18 17
thomas.johansson@educult.ministry.se

Kerstin Jacobsson
Kansliråd
08-405 18 36


-------------------------
Externa länkar
-------------------------
Universitet och högskolor på Högskoleverkets webbplats (http://www.hsv.se/hogskolan/hogskolorna/adresser)
Internationella Programkontorets webbplats (http://www.programkontoret.se) Centrala studiestödsnämndens (CSN) webbplats (http://www.csn.se) Ladok-konsortiet vid Umeå universitets webbplats (http://www.umu.se/ladokenheten/?sida=startsida)
Ladok-konsortiets webbplats (http://www.ladok.se/index.php?id=konsortiet)
Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildnings webbplats (http://www.myndigheten.netuniversity.se)