Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning, Nätuniversitetet

30 miljoner kronor till 16 nya utvecklingsprojekt

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2007 12:02 CEST

NSHU – myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning – har beslutat om 16 tvååriga utvecklingsprojekt. I projekten samverkar totalt 27 lärosäten.

- De 16 som har fått medel kombinerar intressant upplägg med bra samarbetsformer och hög studentmedverkan. Det ska bli spännande att följa deras arbete under dessa två år, säger tf generaldirektör Håkan Larsson.

Han vill också ge en eloge till bedömargruppen som har deltagit i processen och utfört ett mycket bra och gediget arbete. Av 137 intresseanmälningar fick 36 stycken skriva en fullständig ansökan i 2007 års projektutlysning. Av dessa 36 fick 16 positivt besked om projektmedel. För att ta vara på goda idéer från ansökningsomgången inbjuder NSHU ytterligare 56 till ett utvecklingsseminarium under hösten.

Samtliga projekt ligger nära maximibeloppet två miljoner kronor. Av alla krävs medfinansiering på minst 20 procent. Projekten ska genomföras i samarbete mellan minst tre högskolor. Antalet projektmedlemmar varierar mellan tre och åtta lärosäten.

Att ansökan har skett i två steg har rönt uppskattning.

- Vi arbetar för att ytterligare förädla ansökningsmetoden och kommer att öppna nästa omgång i mitten av november.


Dessa projekt har fått medel
1. Assessment in Higher Arts Education
Bengt Olsson, Göteborgs universitet
2. Att nå målet - studentstrategier i olika miljöer
Cecilia Hultberg, Kungliga musikhögskolan i Stockholm
3. Brukarmedverkan i professionsutbildning
Verner Denvall, Lunds universitet
4. Didaktisk modell för VFU på avancerad nivå
Joakim Öhlén, Göteborgs universitet
5. Distribuerad case-metodik inom teknikområdet
Pernilla Nilsson, Högskolan i Halmstad
6. Examination på nätet
Agneta Hult, Umeå universitet
7. Innovativ examination inom medicin och vård
Uno Fors, Karolinska institutet
8. Kemi i förändring - KUL (Karlstad, Uppsala, Lund)
Johan Reimer, Lunds universitet
9. Klinisk slutexamination för tandhygienister
Margot Rolandsson, Karlstads universitet
10. Nätverk för kvalitet i avancerade kurser
Svante Norrhem, Umeå universitet
11. PIFF – Programvaruexjobb för industri- och forskningsframgång
Gordona Dodig-Crnkovic, Mälardalens högskola
12. Plagiat - en pedagogisk utmaning
Lars-Erik Nilsson, Högskolan Kristianstad
13. Processbaserad bedömning genom blended learning
Brian Hudson, Umeå universitet
14. Ramverk för lärandemål - välreflekterad bedömning
Ulf Melin, Linköpings universitet
15. Strategisk utveckling av "pedagogisk skicklighet"
Åsa Ryegård, Mälardalens högskola
16. Validering West
Monika Hattinger, Högskolan Väst

För mer information
Gunnel Wännman-Toresson, handläggare
0611-34 95 09, 070-603 48 64
Peter Gates, handläggare
0611-34 95 15, 070-603 42 73
Elisabeth Saalman, handläggare
0611-34 95 21, 070-603 42 52
Jonas Paulsson, handläggare
0611-34 95 16, 070-603 42 38
samt Ann Sofie Fredriksson, informatör
0611-34 95 11, 070-603 42 58