Polarforskningssekretariatet

30 miljoner till Arktisforskning

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2010 11:44 CET

Mistra Arctic Futures in a Global Context – ett nytt forskningsprogram

Svenska forskare har inbjudits att till Mistra, Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning, inkomma med förslag till forskningsprojekt kring Arktis i en global förändring. Efter att förslagen utvärderats av en internationell expertgrupp har Mistras programstyrelse för Arktisprogrammet beslutat att bevilja medel till följande projekt:

Preparing for and Responding to Disturbance: Arctic Lessons for Sweden
Projektledare: Carina Keskitalo, Kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet

From Resource Hinterland to Global Pleasure Periphery? Assessing the Role of Tourism for Sustainable Development in Arctic Communities
Projektledare: Dieter K. Müller, Kulturgeografiska institutionen, Umeå universitet

Assessing Arctic Futures: Voices, Resources and Governance
Projektledare: Sverker Sörlin, Avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria, KTH

Forskningsprogrammet Mistra Arctic Futures in a Global Context fokuserar på socio-ekonomiska, politiska och miljömässiga aspekter med global koppling för att uppmärksamma och stimulera arktisforskning med  samhällsvetenskapliga förtecken. Under tre år kommer Mistra att investera närmare 30 miljoner kronor i ovanstående projekt. Ytterligare två starkt meriterade projekt kan komma att finansieras.

Polarforskningssekretariatet kommer att vara värd för forskningsprogrammet och det koordineras av programchef Cecilia Dahlberg.

För ytterligare information om Mistra Arctic Futures, kontakta Britt-Inger Andersson, idéutvecklingsansvarig vid Mistra, tel 08-791 10 25 eller Cecilia Dahlberg, programchef, Polarforskningssekretariatet, tel 08-673 97 32, 070-249 02 27.

Mistra, Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning - www.mistra.org

Polarforskningssekretariatet -  www.polar.se