Sveriges Kommuner och Landsting

30 miljoner till missbruks- och beroendevård

Pressmeddelande   •   Jan 22, 2010 13:45 CET

Alla län i Sverige får medel för fortsatt utveckling av missbruks- och beroendevården under 2010, utifrån målet att brukarna ska få bästa möjliga vård. Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har träffat ännu en överenskommelse för utvecklingsarbetet kallat Kunskap till praktik.

– Responsen på utvecklingsarbetet har varit mycket positiv. Alla landsting tillsammans med kommun- och regionförbund har träffat överenskommelser med SKL, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting. Närmare 150 kommuner har tillsammans med hälso- och sjukvården startat ett utvecklingsarbete med hjälp av det kvalificerade stöd på länsplanet som Kunskap till praktik bygger upp.

Den bärande idén är att kommuner och landsting ska ta ett gemensamt ansvar för utvecklingen. SKL åtar sig att bygga upp ett kvalificerat stöd för kommuner och landsting och att utveckla en långsiktig struktur för kunskapsutveckling och samverkan mellan kommuner, landsting, lokala FoU-verksamheter, universitet och högskolor.

SKL erbjuder bland annat utbildning av processledare, ekonomiskt stöd till deras arbete samt utbildning i olika metoder och arbetssätt. Dessutom har SKL arbetat fram innehållet i en nationell baskurs som genomförs på regional nivå samt skapat forum för erfarenhetsutbyte mellan länen.

– Vi vill med den här satsningen stärka kvaliteten på insatserna, öka tillgängligheten och förbättra bemötandet inom både socialtjänst och hälso- och sjukvård, säger Anders Knape.

Det är tredje året som utvecklingsarbetet Kunskap till praktik pågår och överenskommelsen med regeringen öppnar upp för en eventuell fortsättning som baseras på den rapport som SKL lämnar till regeringen i oktober 2010.

> Läs mer om utvecklingsarbetet

För mer information: Gunborg Brännström, projektchef på avdelningen för vård och omsorg, Mobil 070-484 32 54, e-post: gunborg.brannstrom@skl.se
Anita Utterström, kommunikatör på avdelningen för vård och omsorg, tfn: 08-452 73 22, e-post: anita.utterstrom@skl.se