Rikspolisstyrelsen

30 miljoner till nationell vidareutbildning

Pressmeddelande   •   Mar 17, 2006 09:46 CET

Polishögskolan har fått ett anslag på 30 miljoner kronor för att utveckla och genomföra centralt finansierad, nationell vidareutbildning inom polisen. Till denna summa läggs ytterligare 8 miljoner kronor som är öronmärkta för utbildning inom polistaktik.
Polishögskolans vidareutbildning inriktas på att stödja polismyndigheternas utveckling utifrån nationellt ställda krav och definierade behov. Utbildningen genomförs flexibelt med distansinslag, vilket innebär en ökad verksamhetsanknytning och minskade omkostnader för polismyndigheterna.

Nationella, påbyggnadsbara kurser med centralt beslutade kursplaner och examinationskrav bidrar till att skapa enhetlighet, underlätta samarbetet mellan polismyndigheterna och effektivisera polisverksamheten.

Polishögskolan rekryterar just nu flera nya lärare och kursutvecklare från högskolan och polisorganisationen som ska vara med och bygga upp den nationella vidareutbildningen med sikte på framtiden.

Vidareutbildning inom områdena utredning och lagföring samt brottsförebyggande verksamhet prioriteras.

Reviderad utbildningskatalog för 2006
En reviderad utbildningskatalog för 2006 finns nu tillgänglig på IntraPolis. Den centralt finansierade utbildningen innebär att många kurser i kurskatalogen inte har någon kursavgift. Myndigheterna svarar fortfarande för rese- och traktamentskostnader.

Om du vill veta mer om de centralt finansierade kurserna kan du kontakta studieledning och/eller ämnesgruppsansvariga:

Marianne Hilton, studierektor vidareutbildningen tel.08- 401 67 20 mobil 0708-406 505

Aina Danielsson, tf. bitr. studierektor tel. 08-4016730 mobil 0708- 40 65 05

Ulf Sydorf, tf. bitr. studierektor tel. 08-4016732 mobil 0705-36 33 71

Kurser i utredning och lagföring
Kenneth Berglund tel. 08-4016760 mobil 0706- 76 35 54

Kurser inom trafikområdet
Per-Ove Nordqvist tel. 0705-97 60 01

Kurser inom taktikområdet
Torbjörn Björkegren tel. 08-4016797

Kurser i brottsanalys och brottsförebyggande arbete
Lars Dolmén tel. 070-2926922

Polishögskolan bjuder in polismyndigheter och regionala utbildningsråd till information om den nationella vidareutbildningen för utbildningsansvariga och berörda chefer.
Kontakta Per Nilsson tel. 0705- 53 37 626