Näringsdepartementet

30 miljoner till ökad marknadsföring av Sverige

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 13:03 CEST

I syfte att öka antalet utländska besökare i Sverige föreslår regeringen i vårpropositionen en treårig särskild satsning om totalt 30 miljoner kronor för att finansiera stärkta marknadsinsatser utomlands. Medlen ska användas för marknadsföring med fokusering på för Sverige viktiga marknader och intressanta svenska turistmiljöer.

- Det går bra för svensk turism. Det finns samtidigt förutsättningar för en växande turistnäring. Det kräver bland annat att vi är offensiva på viktiga marknader. Med denna satsning vill vi stimulera en sådan utveckling, säger infrastrukturminister Ulrica Messing.

- Turistnäringen är sysselsättningsintensiv och skapar nya jobb. Vi ser att ett ökat antal besökare till Sverige direkt får positiva effekter på sysselsättningen. Det är viktigt inte minst för ungdomar, eftersom turistnäringen har en högre andel sysselsatta ungdomar än många andra branscher.

Det globala resandet ökar stadigt och det finns en stor potential för Sverige att ta en större andel av en växande global marknad där konkurrensen hårdnar. Det förutsätter att Sveriges förmåga att konkurrera med andra länder förbättras. Ett sätt att göra detta är genom förbättrade förutsättningar för ökad marknadsföring av Sverige.


Kontakt:
Johan Hasslow
Pressekreterare hos Ulrica Messing
08-405 20 27
070-300 20 08

Stefan Renlund
Kansliråd
08-405 53 77-------------------------
Läs mer
-------------------------
Temasida för ekonomiska vårpropositionen 2006 (http://www.regeringen.se/sb/d/6561)


-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Prop. 2005/06:100 2006 års ekonomiska vårproposition (http://www.regeringen.se/sb/d/6188/a/61851)


-------------------------
Bakgrundsmaterial
-------------------------
Läs om budgetprocessen (http://www.regeringen.se/sb/d/2459)