Kulturrådet

30 miljoner till Västra Götaland för kultur i skolan

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2013 11:28 CEST

Västra Götalands skolor får drygt 30 miljoner kronor att använda för professionella kulturaktiviteter i denna fördelningsomgång. Det står klart när Kulturrådet fördelat Skapande skola-medel för nästa läsår. Totalt omfattas 124 873 elever i grundskolans årskurs 1-9 och förskoleklass. 38 av länets kommuner och nio fristående skolor får bidrag. Nio stadsdelar i Göteborg beviljas bidrag. Färre ansökningar har kommit in från Västra Götaland i förhållande till föregående år men trots detta omfattas i år fler elever än tidigare. 

-  Det är glädjande att se att fler av Västra Götalands elever får ta del av professionell konst och kultur i skolan, säger Jenny Löfström Ellverson, handläggare på Kulturrådet. I år är första gången som även förskoleklass inkluderas och det har Västra Götalands skolhuvudmän tagit fasta på. Den absoluta majoriteten inkluderar även sina förskoleklasser.

Precis som i övriga landet är det elevernas eget skapande som är i fokus. Konst, dans, musik och teater med eleverna är mest populärt men även litteratur och skrivande.  Länets kulturkonsulenter, centrumbildningarna och Göteborgs stads utbudskatalog används flitigt i planerandet av insatserna. 

Göteborgs Högre Samskola arbetar sedan tidigare aktivt med konst och kultur genom att exempelvis uppmuntra lärarna att själva utföra och se konst och kultur. I årets ansökan planerar man för möten mellan konstnärer och elever bland annat genom hiphop.

Vara kommun gör ett stort körprojekt tillsammans med två fristående skolor, Jungs friskola och Önums friskola. Projektet ”Hela skolan sjunger” involverar samtliga elever och en styrka i projektet ser arrangörerna är att alla elever kan delta utifrån sina egna förutsättningar. Projektet engagerar körledaren Simon Ljungman och Vara konserthus och pågår under hela läsåret. Vara kommun och de två friskolorna beviljas tillsammans drygt 420 000 kronor.

I Vänersborgs kommun kommer eleverna att få arbeta med en rad olika konstformer bland annat görs ett tematiskt arbete runt konsthallens utställningar med hjälp av konstnärer och bildpedagoger och en dansföreställning arbetas fram med hjälp av Dans och Cirkushögskolan, Göteborgs Operan och fria dansgrupper. Vänersborgs kommun tilldelas drygt en miljon kronor för sina 3980 elever.

Kulturrådet fördelar vid detta tillfälle sammanlagt 170 miljoner kronor i Skapande skola-medel. Nästan 700 000 elever i grundskolans årskurs 1-9 och förskoleklass berörs. Fler elever än tidigare kommer att få del av kulturupplevelser som ett komplement till skolornas ordinarie kulturverksamhet.

Läs mer på www.kulturradet.se

Ytterligare information
Jenny Löfström Ellverson, handläggare, Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 16
E-post: jenny.lofstrom@kulturradet.se

Göteborgs Högre Samskola
Marie Hansson, Förskolechef
Telefon: 031-63 19 62, 070-565 45 52
E-post: marie.hansson@samskolan.se

Vara kommun
Maria Mjörnestrand, Utvecklingsledare
Telefon: 0512-310 55
E-post: maria.mjornestrand@vara.se

Vänersborgs kommun
Christer Glännestrand, Enhetschef Kultur och Fritid/Ungdom
Telefon: 0521-72 10 66, 0736-61 03 66
E-post: christer.glannestrand@vanersborg.se