Folksam

30 procent av cykelolyckorna sker i mörker – Folksam delar ut cykellysen i Katrineholm för att minska antalet olyckor

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2010 09:23 CET

30 procent av cykelolyckorna i Sverige sker i mörker.* Ändå använder bara hälften av cyklisterna belysning när de cyklar.** För att förebygga olyckor kommer Folksam att dela ut cykelbelysning i Katrineholm måndag den 8 november.

– Olyckor där cyklister blir påkörda av bilister i mörker beror ofta på att bilföraren inte i tid upptäckt cyklisten. En stor del av de cykelolyckor som inträffar under skymning eller mörker hade kunnat undvikas om fler använde belysning, säger Madeleine Hasselwander, skadeförebyggare Folksam.

Med bra cykelbelysning och reflexer syns cyklisten på ungefär 300 meters håll, utan reflexer och belysning är avståndet bara cirka 20 till 30 meter. Det har stor betydelse för möjligheten att undvika påkörning.

– Cykelbelysning är ett effektivt sätt att förebygga olyckor, vilket ligger i Folksams och inte minst alla cyklisters intresse, säger Madeleine Hasselwander.

Cykelolyckor i mörker sker oftast genom att cyklisten blir påkörd bakifrån.** Men det är inte bara farligt att cykla utan belysning, det är dessutom olagligt. Vid färd i mörker måste cykeln enligt lag vara utrustad med både belysning och reflexer.

I en kampanj för ökad säkerhet för cyklister kommer personal från Folksam den 8 november att stå vid ett intensivt trafikerat cykelstråk i Katrineholm för att dela ut cykelbelysning till cyklister och informera dem om farorna.

Tid: Måndag den 8 november, klockan 16.30.
Plats: Stortorget utanför Åhléns, Katrineholm.

För ytterligare information:
Maria Krafft, funktionschef Trafik och miljö Folksam, telefon 08-772 71 84, 0708-31 62 26
Madeleine Hasselwander, skadeförebyggare Folksam, telefon 019-19 48 45, 0708-31 63 48

* Siffror från den nationella databasen STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquistion) 2008
** Siffror från NTF:s studie ”Cyklisters synbarhet” 2006

Folksam är ett av Sverige ledande försäkringsbolag inom bilförsäkringar och arbetar aktivt med frågor om trafiksäkerhet och miljö för att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle och trygghet för individen. Ett led i detta arbete är till exempel är de säkerhets- och miljökrav som Folksam årligen ställer upp för alla nya bilmodeller. Läs mer på www.folksam.se/testergodarad