Svensk Hypotekspension

30-talister bäst på att utnyttja ny lånemöjlighet

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2007 09:47 CET

Svensk Hypotekspension har under 2006 fått över ett tusen kunder och uppnått en lånevolym på 350 miljoner kronor. I augusti 2005 lanserade företaget Hypotekspension™, den första möjligheten för äldre i Sverige att få del av den internationellt mycket populära typen av garanterade, livslånga hypotekslån utan löpande räntebetalningar eller amorteringar.

Kunderna är i stor utsträckning 30-talister och pengarna används till en rad olika ändamål - köpa bil, nytt kök, hjälpa barn och barnbarn, resa eller till att bara få mer att leva av i vardagen.

– Det pratas mycket om de vitala 40-talisterna men vi kan intyga att även 20- och 30-talisterna lever synnerligen aktiva och spännande liv. Det är också de som varit bäst på att utnyttja den här chansen att omvandla värdeökningen i bostaden till kontanta medel och på så sätt få möjlighet att förverkliga sina drömmar, säger Lennart Grabe, vd på Svensk Hypotekspension.

Svensk Hypotekspension är ensam om att erbjuda villa- och bostadsrättsägare över 60 år ett livstidslån med skuldfrigaranti enligt de internationella krav som gäller för denna typ av lån. Garantin innebär att kunden aldrig kan bli skyldig mer än vad en försäljning av bostaden ger, oavsett skuldens storlek. Kunden kan behålla lånet livet ut medan de varianter som svenska banker och försäkringsbolag - efter Svensk Hypotekspensions intåg i marknaden – skyndat sig att marknadsföra, är tidsbegränsade lån eller kapitalpensioner som innebär att kunden kan tvingas flytta efter låneperiodens slut.

– Vi fortsätter oförtrutet att informera om den här möjligheten, som fortfarande många inte vet att den finns. Varje vecka har vi ett hundratal förväntansfulla seniorer på våra informationsträffar. Efter ett spännande år i marknaden är det roligt att kunna konstatera att ”vi gör människor glada”, säger Lennart Grabe.

Svensk Hypotekspension har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.

För ytterligare information kontakta:
Lennart Grabe, vd
08-586 160 01
lennart.grabe@shpab.se

Nils Ingvarson, chef kommunikation och marknad
08-586 160 02
nils.ingvarson@shpab.se

Om Svensk Hypotekspension
Svensk Hypotekspension AB är ett svenskt finansiellt institut, registrerat hos Finansinspektionen, med en i Sverige ny och unik produkt, Hypotekspension™, ett livslångt hypotekslån utan löpande räntebetalningar för människor över 60 år. Utestående lånevolym var 350 mkr per 2006-12-31. Företaget grundades 2004 av Lennart Grabe, VD, tidigare bl a koncernchef i Posten, och Peter Voors. Styrelsens ordförande är Erik Åsbrink. Bolaget ägs av grundarna tillsammans med ett antal utvalda investerare. Mer information finns på www.hypotekspension.se