Region Blekinge

300 000 kronor i statliga medel för att utveckla kulturarvspedagogiken i Blekinge

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2013 15:28 CEST

Region Blekinge har tillsammans med Blekinge museum, Slöjd i Blekinge och Blekingearkivet tilldelats utvecklingsmedel från Statens kulturråd för projektet Att skapa sin historia.

Projektet innebär en regional satsning på kulturarvspedagogik i Blekinge och berör verksamhetsområdena museum, arkiv och hemslöjd. Genom utforskande lärandemetoder är syftet att diskutera och problematisera kulturarvsfrågor. Utgångspunkten är att låta barn, unga och deras närstående undersöka, uppleva och gestalta kulturarv för att få en bättre kunskap om och förståelse för den ständigt föränderliga process som kulturarv innebär. Det handlar till exempel om källkritik, nya perspektiv och att lära genom kulturarv.

Projektet Att skapa sin historia genomförs inom ramen för kultursamverkansmodellen och arbetet med Blekinges regionala kulturplan. Utöver de statliga medlen går Region Blekinge in med ytterligare 300 000 kronor i projektet.

För kommentarer:
Jessica Creutzer, kulturhandläggare, 0455-30 50 35 jessica.creutzer@regionblekinge.se

Presskontakt:
Johan Holmgren, informationschef, 0455-30 50 43 johan.holmgren@regionblekinge.se

Region Blekinge inspirerar, skapar tillfällen att mötas och stärker Blekinge i Sverige och Europa.Tillsammans med våra medlemmar - Blekinges kommuner och landsting - arbetar vi för att göra det ännu mer attraktivt att besöka, leva och verka i vår region.