Hållbart Resande Örnsköldsvik

300 deltagare i Hälsotrampet

Pressmeddelande   •   Jun 28, 2013 08:23 CEST

För tredje året i rad genomförs i Örnsköldsvik cykelutmaningen Hälsotrampet, där syftet är att få fler att lämna bilen hemma och inse fördelarna med att cykla till och från arbetet. Förra året trampade 180 deltagare 12 600 mil, eller tre varv runt jorden och sparade därmed in 25 ton koldioxidutsläpp. 

Sedan projektet Hållbart resande bjöd in arbetsplatser runt om i Örnsköldsvik att anmäla sig och sina arbetskamrater har årets deltagare också kommit en bra bit på väg. Nytt för i år är att projektets samarbetspartners i kommunerna Härnösand och Kramfors även nappade att erbjuda tävlingen till sina kommunanställda. 

Hälsotrampet 2013 startade 20 maj och pågår till och med 20 september med ett avbrott för fyra semesterveckor. Antalet anmälda är 302 deltagare i 83 lag, fördelat över de tre olika kommunerna. Lagen tävlar om priser för längst cyklad sträcka och flest antal cykeldagar. Men huvudpriset lottas ut på alla deltagare som varit med och cyklat kontinuerligt under utmaningen. Har man lyckats värva en vanebilist till laget finns extra prischanser. Oavsett materiell vinst eller inte, bidrar cyklandet till positiva effekter för hälsa, miljö och gemenskap på arbetsplatsen.

Man kan följa lagens framsteg på cykelutmaningens topplista på hemsi-dan: www.hallbartresandeornskoldsvik/halsotrampet

Hållbart resande är ett projekt ägt av Örnsköldsviks kommun och pågår under 3 år. Arbetet sker tillsammans med andra städer i vår omgivning med syfte att förstora vår arbetsmarknadsregion, där hållbart resande är en naturlig del.

Målsättningen är att bli mer framgångsrika på att belysa och använda hållbara vägvanor i Örnsköldsvik. Hållbara vägvanor innebär att välja aktiva transporter som att gå och cykla. Det kan även vara att arbetspendla genom att samåka alternativt åka med kollektivtrafik som tåg eller buss. Via aktiviteter i projektet kommer information och kunskap att spridas till dig som medborgare. Vår förhoppning är att skapa engagemang i att våga prova alternativa ressätt.

Medfinansiärer och samarbetspartners i projektet är;
Härnösands kommun, Kramfors kommun, Nordmalings Kommun, Landstinget Västernorrland, Länsstyrelsen Västernorrland, Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län, Trafikverket Region Mitt, Tillväxtverket, Be Green Umeå - Umeå Kommun, Energimyndigheten - Uthållig kommun.