Stockholms Läns Landsting

300 miljoner satsas för att anpassa tunnelbanan (m)

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 13:33 CET

300 miljoner till att tillgänglighetsanpassa plattformar för rullstolar

Igår beslutade SL:s styrelse att satsa 300 miljoner under fyra år på att tillgänglighetsanpassa tunnelbanans plattformar för rullstolar. Investeringar för att förbättra tillgängligheten för rörelsehindrade är eftersatt av den tidigare vänstermajoriteten, men målet är ändå att samtliga stationer i tunnelbanan ska vara fullt anpassade till och med 2010.

En kollektivtrafik för alla

– En väl fungerande kollektivtrafik betyder inte bara att tågen kommer i tid. Allt fler ska också kunna resa med SL-trafiken. När tunnelbanan anpassas så fler kan resa innebär det en frihetsreform för alla rullstolsburna och andra funktionshindrade, säger trafiklandstingsrådet Christer G Wennerholm (m), ordförande i SL:s styrelse.

Presskontakt:

Johan Olsson, presschef

070-737 41 80