Banverket

300 plusjobb klara vid Banverket

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2006 13:09 CEST

I maj beräknas de första plusjobben starta vid Banverket. Det rör sig om totalt 300 jobb, varav 200 som informationsvärdar på järnvägsstationer och resten med olika uppgifter inom banregionerna ute i landet.

I november tecknade Banverket ett ramavtal med AMS om att ordna 300 plusjobb de närmaste tre åren. Nu har Banverket också kommit överens med de fackliga organisationerna om villkoren för plusjobben.

200 plusjobb inrättas vid Banverket Trafik som informationsvärdar vid större järnvägsstationer. Informationsvärdarna ska informera och hjälpa resenärer till rätta.

Ytterligare 100 jobb ordnas vid landets sex banregioner. Där handlar arbetsuppgifterna exempelvis om spårstädning, enklare upprustning av stationsmiljöer och viss klottersanering.

- Plusjobbarna ska utföra sådana arbetsuppgifter som annars inte blir gjorda. Det ska handla om kvalitetshöjningar och utökad servicenivå, säger Banverkets personalchef Claes Sandgren.

För att få plusjobb ska man ha varit arbetslös eller i arbetsmarknadsåtgärder i minst två år. Arbetsförmedlingen anvisar personer som Banverket får välja bland.

- Vi avgör vem som kommer att anställas, det ska vara personer som är lämpliga för arbetsuppgifterna, säger Claes Sandgren.

De som anställs ska få handledning och viss utbildning, bland annat i trafiksäkerhet. Plusjobbarna omfattas av samma avtal som övriga anställda i Banverket, med undantag för lagen om anställningsskydd. Lönen blir Banverkets lägsta ingångslön, drygt 15 000 kronor i månaden. Anställningen ska vara i högst två år.

Kompetensöverföringsjobb är en annan åtgärd för att ge fler statliga jobb. Där har Banverket fått klartecken för 30 tjänster som ska tillsättas före halvårsskiftet. Här handlar det om att underlätta för personer som har högskoleutbildning att få jobb. Det innebär att Banverket får bidrag för att tidigarelägga nyanställningar inför framtida pensionsavgångar.