Landstinget i Jönköpings län

300 utbildas om kvinnlig könsstympning

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2008 09:53 CEST


Nästan 300 har anmält sig till Landstingets tre utbildningsdagar i Jönköping, Värnamo och Eksjö för att lära sig mer om kvinnlig könsstympning.

Kvinnlig könsstympning är förbjudet i Sverige och lagens syfte är att hindra att könsstympning utförs på kvinnor som bor i Sverige.

Det viktigaste, vid sidan av lagstiftningen, är att arbeta förebyggande och att de inom vården som kommer i kontakt med flickor i riskzon vet hur de ska agera.

Därför vill Landstinget i Jönköpings län höja kompetensen hos hälso- och sjukvårdspersonal genom fortbildning och information.

Nästan 300 från vården

De 300 deltagarna kommer från barnhälsovården, kvinnohälsovården, familjecentraler, skolhälsovården, ungdomsmottagningar, vårdcentraler, kvinnosjukvården, den barn- och ungdomsmedicinska vården och politiker i Landstinget och länets kommuner.

Bred uppslutning

Bakom inbjudan står en arbetsgrupp med bred representation från olika verksamheter inom Landstinget samt Brottsofferjouren. Länsstyrelsen har bidragit med pengar till utbildningsdagarna.

Satsningen är en del i flykting- och/ integrationsarbetet inom Jönköpings län och har sitt ursprung i ett beslut i landstingsfullmäktige.

Gemensam policy i länet

Utbildningsdagarna är ett första steg mot en gemensam policy inom länet med rutiner kring förebyggande insatser.

Tanken med utbildningsdagarna är att:

  • öka kompetensen hos dem i sitt arbete som möter dessa flickor och deras föräldrar
  • öka beredskapen så att vården kan uppmärksamma denna problematik
  • öka kunskapen för att möta frågor, tankar och känslor kring kvinnlig könsstympning
  • skapa rutiner för ett gemensamt förhållningssätt.

Öppet för medierna

Medierna är välkomna att vara med under hela eller delar av dagen. (Se program.)

Tider och platser:

Onsdag 3 september 2008 klockan 9
Rosensalen, Rosenlunds vårdcentrum i Jönköping

Tisdag 9 september 2008 klockan 9
Allianskyrkan i Värnamo

Tisdag 16 september 2008 klockan 9
Träcentrum i Nässjö

Programmet

Programmet börjar klockan 9 och sista programpunkten "Hur går vi vidare?" startar klockan 15.

En mycket kompetent grupp människor med olika bakgrund från länet håller i programpunkter- bland andra Ifrah Kirih som berättar om Det plågsamma livet och Anita Fållsten som delar med sig av sina erfarenheter som barnmorska i Sverige och Afrika.

Se hela programmet som pdf nedan.

Kontakt:

Linda Frank

Landstingets hälso- och sjukvårdsavdelning
036-32 40 94
linda.frank@lj.se