Kulturrådet

31 miljoner kronor till musikarrangörer

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2017 12:19 CET

Kulturrådet fördelar närmare 28,6 miljoner kronor i verksamhetsbidrag till arrangörer inom musikområdet. Stöd ges också till riksorganisationer som fördelar medel till sina medlemmar för att sprida musik av hög kvalitet i hela landet. För första gången har fördelningen av detta stöd bedömts av en referensgrupp med breda kunskaper inom musikområdet. Dessutom fördelas 2,43 miljoner kronor i projektstöd till musikarrangörer. Totalt blir det över 31 miljoner kronor.

Kulturrådet fördelar närmare 28,6 miljoner kronor i verksamhetsbidrag till arrangörer inom musikområdet. Stöd ges också till riksorganisationer som fördelar medel till sina medlemmar för att sprida musik av hög kvalitet i hela landet. För första gången har fördelningen av detta stöd bedömts av en referensgrupp med breda kunskaper inom musikområdet. Dessutom fördelas 2,43 miljoner kronor i projektstöd till musikarrangörer. Totalt blir det över 31 miljoner kronor.

Arrangörsbidraget syftar till att främja en mångfald av musik av hög kvalitet som tillgängliggörs för allmänheten i form av konserter eller andra publika evenemang. Bidrag kan sökas för omfattande och kontinuerlig konsertverksamhet med professionella artister och musikgrupper inom den fria sektorn samt för samlande och stödjande insatser för arrangörer inom musikområdet.

Att låta en referensgrupp med noga utvalda experter inom ett visst konstområde lämna förslag om fördelningen av ett visst stöd används sedan länge på många håll inom Kulturrådets verksamhet, bland annat bidrag till den fria scenkonsten och till samverkan med komponister. Nu har samma metod använts för verksamhetsstödet till musikarrangörer för första gången. Enligt referensgruppens förslag beviljas verksamhetsbidrag till 66 organisationer i samlingsbeslutet.

Referensgruppen konstaterar att helheten av ansökningarna inom bidragsomgången för verksamhetsbidrag till musikarrangörer visar på en infrastruktur som möjliggör en spridning av konserter runt om i Sverige och som till stor del bygger på ideella musikarrangörer. Referensgruppen har lagt stor vikt vid bedömning av ekonomisk situation, konstnärlig kvalitet, förnyelse, jämställdhetsperspektiv och mångfald av musikaliska uttryck. Utöver organisationer som fått bidrag direkt hos Kulturrådet uppskattas det att minst 250 arrangörer i hela landet kommer att få ta del av bidraget via riksorganisationer som beviljats bidrag.

Kulturrådet ser positivt på att intresset för verksamhetsbidraget ökat då 20 procent fler ansökningar inkommit jämfört med 2016.

Kulturrådet har ökat verksamhetsbidraget till sju arrangörer: Föreningen för Mixkultur, Kulturverket, Föreningen Nymus, Brötz, Pipeline – Sundsvalls Musikforum, Auditiva Teatern i Stockholm AB och Kulturföreningen Inkonst. Utöver detta har Kulturrådet ökat bidrag till Musikarrangörer i Samverkan (MAIS) för genomförande av arrangörsutbildningen Check och till Musik- och Kulturföreningarnas samarbetsorganisation (MoKS). MoKS, som är en samarbetsorganisation för ideella musik- och kulturföreningar i Sverige, är den organisation som fått störst ökning av sitt bidrag.

Fyra organisationer beviljas verksamhetsbidrag för första gången: Kulturföreningen Kontrast på Victoria i Skåne, Nordmalings Musik- och teaterförening i Västerbotten, Dala-Floda Operafest i Dalarna samt Vargkatten Produktion AB i Stockholms län. Sistnämnda organisation planerar under 2017 att utveckla och stärka klezmerscenen i Sverige genom offentliga arrangemang, internationella gästspel, turnéslingor och en klezmerfestival.

Projektbidrag till musikarrangörer kan sökas för konsertserier, festivaler och samarbeten mellan arrangörer som avser turnéer med svenska eller internationella grupper i Sverige. Projektbidrag kan även sökas för främjande insatser som bidrag till att utveckla arrangörsledet. Även inom detta stöd får MoKS bidrag, för projektet Technixx som syftar till att säkerställa jämställdheten bakom scenen. Ett första delprojekt under 2017 fokuserar på ljud-, ljus-, och scentekniker som inte definierar sig som män. Utöver detta får 40 andra projekt som äger rum i år fått bidrag, bland andra Pitefolk Världsmusikfestival i Norrbotten, Ystad Sweden Jazz i Skåne och Sundsvalls Gitarrfestival i Västernorrland.

Läs mer
Verksamhetsbidrag
Projektbidrag

Ytterligare information
Luciana Marques
Handläggare
Telefon: 08 519 264 66
luciana.marques@kulturradet.se

Helene Oljons
Pressekreterare
Telefon: 08 519 264 25
helene.oljons@kulturradet.se