Näringsdepartementet

31 procent bättre resultat för företag med statligt ägande första halvåret 2003

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2003 11:39 CEST

Företagen med statligt ägande förbättrade resultatet före skatt med 31 procent under första halvåret 2003 jämfört med första halvåret 2002. Resultatet för årets första sex månader uppgick till 15,7 (12,0) miljarder kronor, enligt den i dag publicerade delårsrapporten från Regeringskansliet.

Resultatförbättringen förklaras huvudsakligen av att TeliaSonera och Vattenfall redovisade kraftiga resultatförbättringar. Dessutom har bland annat SJ och Teracom vänt resultatet från förlust till vinst.

–Jag är glad över att de statligt ägda företagen som grupp har fortsatt den positiva utveckling vi såg under det första kvartalet, säger näringsminister Leif Pagrotsky i en kommentar till halvårsrapporten. Trots fortsatt svag konjunktur hävdar sig de statliga bolagen väl.

–Både TeliaSonera och Vattenfall redovisar ett mycket bra resultat. De är goda exempel på företag som bedrivit framgångsrikt fusionsarbete, säger Leif Pagrotsky. SJ och Teracom visar att de är på rätt väg, men mycket arbete återstår innan de nått stabil lönsamhet.

Sammanlagt redovisade 32 företag ett bättre eller oförändrat resultat, medan 15 redovisade ett sämre resultat. Bland de företag som redovisar förlust finns bland annat Posten, SwedCarrier, Samhall och Swedab.

Marknadsvärdet på de börsnoterade företagen där staten är delägare har utvecklats sämre än Affärsvärldens generalindex från årsskiftet fram till 4 september. Statens noterade innehav steg under denna period med 8 procent samtidigt som generalindex steg med 27 procent. Marknadsvärdet på statens aktier uppgick per den 4 september till 99,5 miljarder kronor. Svenska staten är den störste ägaren på Stockholmsbörsen.

Företag med statligt ägande utgör en betydande andel av det inhemska näringslivet. Kvartalsrapporterna är ett instrument för att öka genomlysningen av dessa företag.

Regeringskansliets delårsrapport för januari-juni 2003 för företag med statligt ägande finns att hämta på: www.naring.regeringen.se/fragor/statliga_foretag

Monica Björklund, Pressekreterare
08–405 55 60, 070–867 39 86

Elisabet Johansson, Ämnessakkunnig
08–405 28 93

Eva Halvarsson, Chef för enheten för statligt ägande
08-405 36 18