Hjälpmedelsinstitutet

3174 kilo utställning för barn och äldre till Paralympics

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2008 10:46 CEST

I samband med Paralympics, som arrangeras i Peking i september i år, visar ett trettiotal svenska företag ett varierat utbud av bra hjälpmedel för barn och äldre med olika funktionsnedsättningar.

En tidigare utställning med hjälpmedel för barn, det så kallade Barntåget, har sedan 2002 visats i ett tiotal länder. Bland annat har det medfört att svenska företag har börjat exportera hjälpmedel till flera länder. Utställningen har inför Paralympics 2008 kompletterats med hjälpmedel för äldre.

China Disabled Persons Federation besökte Hjälpmedelsinstitutet i juni 2007 och på hösten reste en svensk delegation till Kina. Besöken har bland annat resulterat i ett samarbetsavtal mellan Sverige och Kina som omfattar samverkan kring frågor om äldre och funktionsnedsättningar.

- Sverige har en lång tradition av arbete med och ett stort utbud av bra hjälpmedel. Det känns bra att vi kan dela med oss av våra kunskaper till ett land som håller på att bygga upp sina, säger Carl Leczinsky, direktör på Hjälpmedelsinstitutet.

83 miljoner personer i Kina har någon form av funktionsnedsättning, vilket påverkar 260 miljoner familjemedlemmar. Antalet kineser över 60 år är 144 miljoner. 2014 beräknas siffran ha stigit till 200 miljoner och 2026 till mer än 300 miljoner. Då kinesiska familjer bara har fått föda ett barn kan det bli svårt för dem att ta hand om den växande skaran äldre.

Svenska innovationer och svenskt kunnande kan underlätta såväl för Kinas äldre att klara sig själva i hemmet i större utsträckning samt stödja barns utveckling med hjälp av pedagogiska hjälpmedel.

Care and Rehabilitation Expo i Peking beräknas besökas av 100 000 personer. Ett hundratal svenska produkter kommer att exponeras i den svenska barn- och äldreutställningen som invigs av Kronprinsessan Victoria och Maria Larsson, Äldre- och folkhälsominister.

Fakta:

Utställningen Care & Rehabilitation Expo äger rum i Peking 11-13 september. Seminarier och workshops arrangeras av Hjälpmedelsinstitutet den 15 -18 september.

Utställningen ingår som en del i HI:s uppdrag "Barntåget" och regeringsuppdraget "Teknik för äldre".

Utställningen möjliggörs genom stöd från Sida.

Kontaktpersoner:

På plats i Peking:
Birgitta Göthberg, projektledare, Barn-och äldreutställningen birgitta.gothberg@hi.se tfn + 46 70 593 76 65

Magdalena Marklund, informationsansvarig, Teknik för äldre
magdalena.marklund@hi.se tfn + 46 70 544 43 64

Stockholm:
Lisa Ledin, Informationschef lisa.ledin@hi.se tfn +46 70 544 39 30

Hjälpmedelsinstitutet är ett nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning.

Hjälpmedelsinstitutet arbetar för full delaktighet och jämlikhet genom att medverka till bra och säkra hjälpmedel, en effektiv hjälpmedelsverksamhet och ett tillgängligt samhälle.

Hjälpmedelsinstitutets verksamhet omfattar

  • provning och stöd vid upphandling av hjälpmedel
  • forskning och utveckling
  • utredningsverksamhet
  • utbildning och kompetensutveckling
  • internationell verksamhet
  • information och kommunikation

Hjälpmedelsinstitutets huvudmän är staten och Sveriges Kommuner och Landsting.