Svenska kyrkan

33 000 personer att rösta på i kyrkovalet

Pressmeddelande   •   Jun 15, 2013 08:00 CEST

33 000 unika individer finns på kandidatlistorna till kyrkovalet den 15 september. Åldersgränsen för valbarhet är 18 år och de flesta av de totalt 73 artonåringarna finns i Stockholms stift. I Lunds stift finns elva, medan yngsta kandidaten i Karlstad stift är 19 år.

Idag är det precis tre månader kvar till kyrkovalet och förberedelsearbetet trappas upp trots att semestertider stundar. Idag publiceras alla nomineringsgrupper och kandidater på kyrkovalets webbplats www.svenskakyrkan.se/kyrkoval – sökbara geografiskt utifrån stift/kommun/församling. Grupperna och kandidaterna finns under menyvalet ”Rösta i kyrkovalet –> vilka kan jag rösta på?” i vänsterspalten.

– Alla stora beslut fattas av de förtroendevalda i Svenska kyrkan. Därför är kyrkovalet avgörande för kyrkans utveckling, säger ärkebiskop Anders Wejryd.

– Genom kyrkovalet får medlemmarna direktinflytande på alla nivåer inom Svenska kyrkan. Människor är inte begränsade till sin lokala församling, man rör sig och vill vara med och bestämma om kyrkan både nationellt och på stiftsnivå.

Fakta 

På valdagen den 15 september ska mer än 700 direkta val genomföras inom Svenska kyrkan, och nästan 17 000 ledamöter utses.

Totalt 797 nomineringsgrupper ställer upp i kyrkovalet, på församlings-, stifts- och nationell nivå.  På över 3 000 kandidatlistor finns drygt 51 000 kandidaturer, varav ca 33 000 unika individer (15 000 män, 18 000 kvinnor). Till kyrkomötet kandiderar drygt 2 500 unika individer.

5,5 miljoner personer är röstberättigade i kyrkovalet, där man har rösträtt från 16 års ålder.

Läs mer på www.svenskakyrkan.se/kyrkoval
Facebook-event: ”Kyrkovalet 2013 – Jag röstar!” (15 september)