Huddinge kommun

344 student- och ungdomslägenheter byggs i Huddinge

Pressmeddelande   •   Jun 23, 2014 13:52 CEST

Det nya bostadsområdet i Visättra ängar i Huddinge fick idag besök av bostadsministern Stefan Attefall, civil- och bostadsminister, då han tillsammans med Daniel Dronjak Nordqvist (M), kommunstyrelsens ordförande i Huddinge kommun, Tomas Hansson, kommunalråd i Huddinge kommun samt Christofer Söderström, projektutvecklare på Wästbygg Projektutveckling Stockholm AB tog ett gemensamt första spadtag.

Bostäderna utvecklas och byggs av Wästbygg och ska vara inflyttningsklara etappvis under hösten 2015 och våren 2016. Därmed är byggstarten av första kvarteret igång för 344 student- och ungdomslägenheter på gångavstånd till Södertörns högskola. Kvarter nummer två bebyggs med 80 normalstora hyresrätter med start någon gång under 2015.

– Flemingsberg står inför en fantastisk utveckling. De närmaste åren kommer över 7 miljarder att investeras i området och de nya studentbostäderna blir ett viktigt bidrag i framtidens Flemingsberg, säger Daniel Dronjak Nordqvist (M), kommunstyrelsens ordförande i Huddinge kommun.

Tack vare Boverkets nya regler som träder i kraft den 1 juli, som bland annat medger att ytan i lägenheter upp till 35 kvm kan disponeras på ett mer effektivt sätt, har antalet lägenheter kunnat ökas från 309 till 344 i fastigheten. Bostäderna uppförs för att klara certifiering enligt Miljöbyggnad Silver, vilket säkerställer låg energianvändning och god kvalitet på inomhusmiljön.

– Det är alltid glädjande för en bostadsminister att vara med och ta första spadtaget för nya studentbostäder. Extra glädjande är det i det här fallet där det har blivit fler bostäder än vad man räknat med från början, tack vare regeringens regelförenklingar för studentbostäder, säger Stefan Attefall, (KD), civil- och bostadsminister.

– Vi har i Huddinges bostadsplanering särskilt prioriterat ungdoms- och studentlägenheter eftersom behovet av dessa är så stort. Det här projektet ger därför universitet och högskolor i området en ökad konkurrenskraft och stärker därmed Huddinge som högskolekommun. Bostäderna bidrar också till en fortsatt stark utveckling av den regionala stadskärnan Flemingsberg, säger Tomas Hansson, (KD), kommunalråd i Huddinge och ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

För mer information, kontakta
Daniel Dronjak Nordqvist (M), kommunstyrelsens ordförande, 08-535 301 57. Li Björk, politisk sekreterare (M), 08-535 301 47. Tomas Hansson (KD), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, 08-535 313 51.Huddinge har en ung befolkning och växer snabbt – med 100 000 invånare är vi den största kommunen i länet efter Stockholms stad. Huddinge ligger bara 15 minuter från Stockholm C och kännetecknas av stark utveckling, unika naturmiljöer och ett mångsidigt näringsliv.