Utrikesdepartementet

35 år sedan Sverige skrev under ickespridningsavtalet för kärnvapen

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2003 12:07 CEST

I dag är det 35 år sedan Sverige skrev under Ickespridningsavtalet för kärnvapen (NPT). Avtalet utgör hörnstenen i det globala arbetet för nedrustning och förhindrandet av spridning av kärnvapen.

- Arbetet för att bevara och stärka NPT måste fortsätta, säger utrikesminister Anna Lindh. Detta är angeläget i dag när vi kan seen rad hot mot avtalet, bland annat Nordkoreas beslut att dra sig ur det.

- Kärnvapenstaterna har i avtalet förbundit sig att rusta ner sina kärnvapen, men deras bristande vilja att visa konkreta framsteg riskerar på sikt att underminera NPT, påpekar Anna Lindh. Nedrustningsåtagande måste tas på allvar.

- Det är därför oroväckande med de diskussioner som inletts i USA om en ny typ av små kärnvapen, understryker utrikesministern.

- Vi måste fortsätta att verka för att alla länder ansluter sig till avtalet. Indien, Israel och Pakistan måste tillträda det som kärnvapenfria stater. Nordkorea måste också förmås att bli kvar inom avtalet som en stat utan kärnvapen.

NPT innebär att de fem erkända kärnvapenstaterna, USA, Ryssland, Storbritannien, Frankrike och Kina, inte får sprida kärnvapen eller relaterad kunskap och teknik till andra länder annat än i fredliga syften, till exempel för att bygga kärnkraftverk eller inom sjukvården. Övriga parter i avtalet åtar sig att inte heller utveckla eller skaffa kärnvapen. Avtalet som trädde i kraft 1970 har idag 188 parter.

Dan Svanell, Pressekreterare
08-405 56 81

Elisabeth Hellström, Departementssekreterare
08-405 54 04

Gufran Al-nadaf, Redaktör
08-405 57 18, 0709-32 87 39