Länsstyrelsen Västerbotten

35 miljoner till lanthandlare i glesbygd

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2015 13:53 CET

Regeringen har fattat beslut om 35 miljoner kronor per år under perioden 2016–2019 för stöd till kommersiell service i de glesbygdsområden som är särskilt sårbara och utsatta. Lars Lustig, länsråd vid Länsstyrelsen i Västerbotten, har varit expert i utredningen i "Stöd till kommersiell service i särskilt utsatta glesbygdsområden", den utredning som ligger till grund för beslutet.

Regeringen beslutade i januari 2014 att tillsätta en utredning om "Stöd till kommersiell service i särskilt utsatta glesbygdsområden". Lars Lustig, länsråd vid Länsstyrelsen Västerbotten, utsågs till expert i utredningen. Utredningen föreslog bland annat ett riktat stöd till dagligvarubutikerna. Något som nu blir verklighet.

– Jag är mycket glad att regeringen nu gör verklighet av vårt utredningsförslag. Den betydelse lanthandeln har går knappast att överskatta. Utan butiken dör bygden, brukar jag hävda, säger Lars Lustig.

Dagligvarubutikerna är särskilt viktiga i ett servicesammanhang eftersom de ofta tillhandahåller en rad andra tjänster. Tillväxtverket ska fördela 35 miljoner kronor årligen till de aktörer på länsnivå som ansvarar för insatser inom området stöd till kommersiell service. Medlen ska användas för att stödja dagligvarubutiker i områden som bedöms som särskilt sårbara och utsatta.

– Tillgång till service är en av förutsättningarna för tillväxt och utveckling i gles- och landsbygdsområden. Går det inte att handla mat eller tanka bilen inom rimliga avstånd är det svårt för en bygd att vara attraktiv för kvinnor, män, företag och besökare, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

Beslutet baseras på förslagen i Utredningen Service i glesbygd (SOU 2015:35).

För mer information kontakta:

Lars Lustig
Länsråd
Länsstyrelsen Västerbotten
lars.lustig@lansstyrelsen.se  

Jörgen Boman
Kommunikationschef
Länsstyrelsen Västerbotten
070-669 00 10
jorgen.boman@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i Västerbottens län. Vårt uppdrag är att arbeta för en utveckling där miljö, tillväxt och goda levnadsvillkor går hand i hand. Vi arbetar för en hållbar utveckling i länet.