Lunds stift

35 projekt får dela på 5,9 miljoner

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2016 11:21 CET

Lunds stiftsfullmäktige har beslutat fördela kyrkobyggnadsbidrag på 5,9 miljoner kronor till både stora och små projekt i Skåne och Blekinge.

Kyrkobyggnadsbidraget är ett inomkyrkligt bidrag avsett bland annat för förändringsarbeten i kyrkorummet, men det kan också användas till reparationer och underhåll av kyrkor. Även kunskapshöjande projekt tilldelas bidrag, samt projekt som syftar till att bevara, använda och utveckla det kyrkliga kulturarvet.

– I år ges bland annat en miljon kronor till en textilkonserveringsateljé som Lunds stift tillsammans med Lunds domkyrkoförsamling och Domkyrkorådet planerar att starta i närheten av domkyrkan. Ateljén fyller en stor kompetenslucka i stiftet. Många fantastiska och vackra textilier måste konserveras framöver och det känns tryggt att dessa arbeten görs på nära håll, säger Heikki Ranta, stiftsantikvarie i Lunds stift.

Bland övriga projekt kan nämnas att Heliga Trefaldighetskyrkan i Kristianstad, Stora Hammars kyrka i Höllviken och Fredrikskyrkan i Karlskrona får 500 000 kronor var för omfattande renoverings- och ombyggnadsprojekt.

En komplett förteckning över de kyrkor som beviljats kyrkobyggnadsbidrag för 2016 finns på Lunds stifts webbplats: https://svenskakyrkan.se/lundsstift/pressmeddelande

Kyrkobyggnadsbidrag ska inte förväxlas med kyrkoantikvarisk ersättning som är statliga pengar, en ersättning för att kyrkornas kulturhistoriska värden ska upprätthållas och bevaras.

För mer information:
Heikki Ranta, stiftsantikvarie
Telefon: 046-15 55 06
E-post: heikki.ranta@svenskakyrkan.se


Camilla Lindskog
Pressekreterare, Lunds stift
Telefon: 046-15 55 23
E-post: camilla.lindskog@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/lundsstift
www.facebook.com/lundsstiftsvenskakyrkan http://www.mynewsdesk.com/follow/75903

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2014 är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 169 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlings-verksamheten, samt förvalta stiftets jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelsen och egendomsnämnden är de verkställande organen. Genom domkapitlet prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.