Myndigheten för yrkeshögskolan

​351 nya utbildningar inom yrkeshögskolan

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2017 08:00 CET

Idag presenterar Myndigheten för yrkeshögskolan vilka nya utbildningar som kommer kompetensförsörja landet de närmaste åren. Samtidig redovisas de bästa resultaten någonsin - 91 procent av de studerande har jobb ett år efter examen.

Sammanlagt kommer 20 300 nya platser inom 351 utbildningar och 133 olika yrkesroller att starta under 2017 och 2018 och därmed vara med och säkerställa svensk kompetensförsörjning.

I dag publiceras även rapporten Studerandes sysselsättning 2016. Där bekräftas på nytt att examinerade från yrkeshögskolan mycket väl tillgodoser arbetslivets behov av kvalificerad arbetskraft. 91 procent har jobb ett år efter examen, 67 procent av dem har jobb i det de utbildas till, och drygt hälften, 51 procent, får jobb på den praktikplats (Lärande i arbete - LIA) de varit på.

– En mycket rolig dag för alla oss som jobbar med kompetensförsörjning! Yrkeshögskolan uppfyller väl sitt syfte att klara sin del av att den stora uppgiften: att leverera kvalificerad kompetens till svenskt arbetsliv, som ju är vårt uppdrag, säger Thomas Persson, generaldirektör Myndigheten för yrkeshögskolan.

Flest platser beviljas inom utbildningsområdena Ekonomi, administration och försäljning (4 518 platser), Samhällsbyggnad och byggteknik (3 536 platser), följt av Hälso- och sjukvård samt socialt arbete (2 934 platser).

De län som tilldelas flest platser är Stockholms län (6 022 platser), Västra Götalands län (4 306 platser) och Skåne län (3 018 platser). Sett till antal platser fördelat per 10 000 invånare (20–64 år) är det Västra Götalands län, Stockholms län och Jönköpings län som beviljas flest platser i denna ansökningsomgång.

Mer information:
Här hittar du olika typer av statistik, till exempel för varje län och utbildningsområde.

Här hittar du studien Studerandes sysselsättning 2016. 

Är du journalist och vill veta mer så kontakta pressansvarig Kristina Granqvist 070 953 33 73, kristina.granqvist@myh.se

Detta är Myndigheten för yrkeshögskolan:
Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Vårt huvuduppdrag är att ansvara för frågor som rör yrkeshögskolan i Sverige och verka för att utbildningarna tillgodoser arbetslivets behov av kompetens.

Yrkeshögskolan är en eftergymnasial och CSN-berättigad yrkesutbildning, som drivs i nära samarbete med företag och andra arbetsgivare. En fjärdedel av utbildningen är praktik.

Utöver detta ansvarar myndigheten även för Konst och kulturutbildningar och Tolkutbildningar inom folkbildningen. Myndigheten utövar tillsyn på de utbildningsformer och utbildningar som ligger inom vårt ansvarsområde, och hanterar synpunkter och klagomål på utbildningar.

Vi är också ansvariga för Sveriges kvalifikationsramverk, SeQF, ett sätt att synliggöra allt lärande för att öka matchningen på arbetsmarknaden.