Integrations- och jämställdhetsdepartementet

36 miljoner mot hedersförtryck fördelas

Pressmeddelande   •   Dec 29, 2009 13:09 CET

Regeringen har beslutat om ett uppdrag till länsstyrelserna att under 2010 fortsätta främja och lämna stöd till insatser för att motverka hedersrelaterat våld och förtryck. Totalt omfattar beslutet 36 miljoner kronor, varav drygt 32 miljoner går till regionala insatser i respektive länsstyrelse och mer än fyra miljoner till länsstyrelsen i Östergötlands län för nationellt eller länsövergripande arbete.

- Ungdomar, främst flickor, som utsätts för hedersförtryck lever under mycket svåra förhållanden, ibland med fara för livet. Med ökade kunskaper om hur brett problemet är ökar också behoven av det förebyggande arbetet, samtidigt som tillgången till skydd och stöd till de utsatta måste fungera, säger jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.

Länsstyrelserna i storstäderna ska lämna fortsatt stöd till skyddat boende. Den våldsutsattas behov av stöd efter avslutad placering i skyddat boende ska särskilt uppmärksammas. I uppdraget ingår också att ge konsultativt stöd till framför allt socialtjänsten i dess arbete med dessa frågor.

Dagens beslut ingår som en del av regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer. Sammanlagt omfattar handlingsplanen drygt 900 miljoner kronor under mandatperioden.

Fördelningen av medel till länsstyrelsernas arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck baserar sig på deras egna bedömningar av behovet i respektive län.

Medelstilldelning rörande länsstyrelsernas fortsatta uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck
Länsstyrelse/Tilldelning i kronor:
Skåne 6 500 000
Stockholm 9 000 000
Västra Götaland 3 600 000
Jönköping        670 000
Södermanland 900 000
Uppsala 600 000
Västmanland 900 000
Örebro 900 000
Östergötland 2 000 000
Nationellt uppdrag      4 200 000
Blekinge 200 000
Dalarna 600 000
Gotland 70 000
Gävleborg 900 000
Halland 300 000
Jämtland 400 000
Kalmar 600 000
Kronoberg        160 000
Norrbotten 800 000
Värmland 1 500 000
Västerbotten 700 000
Västernorrland 500 000
Summa totalt 36 000 000.


Kontakt:
Yoav Bartal
Pressekreterare hos Nyamko Sabuni
08-405 12 90
070-357 51 94

Karin Karlsbro
Politiskt sakkunnig
08-405 34 96