Business Region Göteborg

36 miljoner satsas på kompetens

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2011 07:30 CEST

Medarbetarnas kompetens blir en allt viktigare faktor för att nå goda resultat och vara en konkurrenskraftig aktör på marknaden. För att stötta företag och offentliga organisationer i arbetet med strategisk kompetensförsörjning driver Business Region Göteborg under två år projektet Avanto.

Allt fler verksamheter flaggar för risker med den kompetensbrist som nu ökar på arbetsmarknaden. Kompetensförsörjning blir allt viktigare och företagsledare inser att de måste ändra sina strategier inom de närmaste åren.

Just strategier för kompetensförsörjning är i fokus inom projektet Avanto. De 90 verksamheter som deltar i projektet ska alla få stöd i att utarbeta strategier och koppla dem till sina affärs- eller verksamhetsplaner. Projektets mål är att effekten av den kompetensutveckling som görs ska öka och att arbetsplatser blir lärande miljöer. Goda exempel ska sedan spridas i hela Göteborgsregionen.

- Genom att delta i Avanto har företag och offentliga organisationer möjlighet att växa utifrån rätt kompetens. Det är en satsning som ska bidra till hållbar tillväxt i Göteborgsregionen, säger projektledare Karin Ingelhag. 

Europeiska socialfonden finansierar projektet med 36 miljoner kronor. Dessa pengar kommer förutom det strategiska förändringsarbetet att användas till att 2 800 personer på tillväxtföretag och inom offentlig sektor får ta del av kompetenshöjande insatser efter respektive verksamhets behov. Exempel på verksamheter som deltar är Vuxnas lärande i Alingsås kommun, teknikföretaget Matthews Swedot AB i Mölndal, Nordiska Akvarellmuseet på Tjörn, tryckerikoncernen Elanders Sverige AB i Mölnlycke och teknikkonsultföretaget Infotiv AB i Göteborg.

- I korthet handlar Avanto om att ha rätt kompetens, på rätt plats och vid rätt tid. Det angår alla, offentliga såväl som privata aktörer, säger Karin Ingelhag. 

I morgon har projektet kick-off på Stadsmuseet då deltagande företag och organisationer finns på plats, liksom projektledning och Business Region Göteborgs vd Patrik Andersson.

Media inbjuds att delta!

Dag: tisdag 28 juni
Tid: 11.30-13.00
Plats: Wallenstamsalen på Stadsmuseet (Norra Hamngatan 12, Göteborg)

Mer information:
Karin Ingelhag, projektledare Avanto, tel 031-367 62 07
Kajsa Olsson, kommunikatör Avanto, tel 031-367 62 20

Hemsida: http://www.avanto.se/

Avanto är en västsvensk satsning på kompetens för långsiktig hållbar tillväxt. Projektets mål är att öka effekten av kompetensutveckling och skapa lärande miljöer på arbetsplatser. Under projektets två år lär sig drygt 90 företag och offentliga organisationer i Göteborgsregionen att arbeta strategiskt med kompetensförsörjning och 2 800 personer tar del av kompetenshöjande insatser.
Avanto finansieras av Europeiska socialfonden och leds av Business Region Göteborg, i nära samarbete med Göteborgsregionens kommunalförbund och arbetsmarknadens parter. Projektet startade den 1 februari 2011 och pågår i två år.

Business Region Göteborg AB arbetar för att stärka och utveckla näringslivet i Göteborgsregionen. Vi är ett icke-vinstdrivande bolag som representerar 13 medlemskommuner. Målsättningen är att bidra till hållbar ekonomisk tillväxt, hög sysselsättning och ett diversifierat näringsliv.