coonecta

360 Holding AB bokslutskommuniké för perioden 1 januari till 31 december 2006

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2007 10:13 CET

Totala intäkter under perioden uppgick till ca 5,2 Mkr (3,5 Mkr)
Resultat före avskrivningar och skatt uppgick till -5,4 Mkr (-3,2 Mkr)
Likvida medel uppgick på balansdagen till ca 3,1 Mkr (2,2 Mkr)
Soliditeten uppgick på balansdagen till ca 93,2 % (77%)
360bet.com Holding Ltd förvärvades juli 2006.
Hey Poker förvärvades augusti 2006.
Avtal har slutits mellan koncernbolaget 360 Online Ltd och Safepay International S.R.L., koncernbolag till österrikiska koncernen BWin för att ingå i deras poker- och casinonätverk. BWin äger Ongame Network som är ett av världens största pokernätverk.
Efter periodens utgång har Bolaget tagit de steg som krävs för att byta affärsmodell och uppnå status som en fullvärdig speloperatör. En egen betalningslösning kommer att tas i bruk och s.k. subskins kommer att erbjudas till samarbetspartners.


Siffror avser koncernen när inget annat framgår av sammanhanget.
För ytterligare information, kontakta: Björn Lundberg, VD 360 Holding AB, 0705-34 80 90