Landsbygdsdepartementet

37 miljoner extra i stöd till rennäringen

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2007 14:28 CET

Jordbruksminister Eskil Erlandsson utlovar upp till 37 miljoner kronor extra i stöd till de renägare som drabbats av den svåra betessituationen.

En skrivelse från sametinget inkom den 19 januari till regeringen med en begäran om extra stöd på grund av den mycket svåra betessituationen för renarna. Blöt snö under hösten som senare frusit till is gör att renarna inte kommer åt föda. Länsstyrelserna tillsammans med jordbruksverket och sametinget har inventerat situationen och konstaterat att situationen är mycket allvarlig. Regeringen har därför arbetat för att lämna ett snabbt besked.

- Man kan inte stå och se på när djur svälter. Regeringen lämnar därför en garanti till sametinget att kunna utnyttja upp till 37 miljoner kronor extra utöver det anslag som finns för stöd till rennäringen, säger same-och jordbruksminister Eskil Erlandsson.

- Det känns bra att regeringen på bara 3 veckor kunnat lösa finansieringen. Det är viktigt att de drabbade snabbt får veta förutsättningarna, fortsätter Eskil Erlandsson.

Stödet utbetalas upp till 50% för de extra kostnader som renägarna haft för utfodring i de områden där länsstyrelserna konstaterat att betet varit låst i över 60 dagar. Sametinget hanterar ansökningar och utbetalningar av stödet.

- I regeringens budget finns ett anslag på 46,7 miljoner kronor för stöd till främjande av rennäring som bl.a. skall täcka prisstöd vid slakt och kostnader vid stödutfodring. Sametinget bedömer att de pengarna inte kommer att räcka detta år och därför ger regeringen dem möjlighet att utnyttja ytterligare 37 miljoner. Det gör att man nu kan påbörja utbetalning till de drabbade renägarna, avslutar Eskil Erlandsson.


Kontakt:
Therese Bengtsson
Pressekreterare hos Eskil Erlandsson
08-405 11 88
070-519 01 59
therese.bengtsson@agriculture.ministry.se

Magnus Kindbom
Stabschef
08-405 20 72