Vetenskapsrådet

39 miljoner till forskning om lärande

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 09:35 CET

Vetenskapsrådet fördelar drygt 39 nya miljoner kronor till forskning inom det utbildningsvetenskapliga området under 2007. Siffran för hela treårsperioden är knappt 126 miljoner kr.
Sammanlagt kom 276 ansökningar om bidrag in till Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté och av dessa har 38 blivit beviljade. Det innebär att knappt fjorton procent av sökande forskare får stöd.

Inte fler men bättre

Utbildningsvetenskapliga kommittén inrättades 2001 och från en snabb ökning har antalet ansökningar stabiliserat sig runt ca 300 under de senaste åren.
- Däremot ökar kvaliteten på ansökningarna hela tiden. Detta är glädjande samtidigt som det ju innebär att många bra projekt blir utan pengar, säger Ulf P. Lundgren, huvudsekreterare vid utbildningsvetenskapliga kommittén. Kommittén stödjer forskning med relevans för lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet. Det innebär forskning om lärande, kunskapsbildning, utbildning och undervisning.
Bland de beviljade projekten kan t ex nämnas flera om tvåspråkighetsforskning och ett som rör konsekvenserna av invandrarungdomars val av innerstadsskolor, ett aktuellt och viktigt ämne. Andra projekt handlar om yrkesutbildning, jämställdhet inom förskolan och skolans värdegrund.

Viktiga tjänster

Trots högt söktryck från projektansökningar valde kommittén även detta år att bevilja fyra anställningar som forskarassistent.
- Bristande karriärmöjligheter är ett problem inom hela universitet, kommittén försöker ta en så stor del av ansvaret som vi kan, fortsätter Ulf P. Lundgren.

Nationell forskarskola i pedagogisk bedömning

En forskarskola inrättas. Den organiseras i samverkan mellan Göteborgs universitet, Lärarhögskolan i Stockholm (LHS), Malmö högskola och Umeå universitet, med LHS som samordnare. Forskarskolan ska bidra till att öka och stärka gruppen av bedömningsexperter på olika nivåer i landet.

Mer information och statistik:

Statistik över utfallet och lista över fördelning per lärosätePDF.
Listor där beloppet per sökande redovisas.öppnas i nytt fönster

Ytterligare kommentarer:

Ulf P. Lundgren, huvudsekreterare vid utbildningsvetenskapliga kommittén, tfn 08-546 44 184, mob 0703-419 720.