Reliefed AB

3D-TEKNIKBOLAG ACCELERERAR MOT NYA FRAMGÅNGAR

Pressmeddelande   •   Jan 22, 2018 09:11 CET

Reliefed Technologies erbjuder produktutvecklande och producerande bolag ett innovativt, kostnads- och energieffektivt sätt att massproducera 3D komponenter/produkter som tidigare inte var möjligt.

Reliefed Technologies är det nya namnet på 3D-teknikbolaget Arsizio. Med nytt kapital motsvarande drygt 4 MSEK från fyra framstående investerare skapas förutsättningar för en första acceleration i valda marknadssegment. Nya delägare tillför Reliefed Technologies erfarenhet, nätverk och en breddad ägarbas vilken gynnar fortsatt utveckling.

Bolaget som använder en patenterad 3D-teknik för kostnadseffektiv massproduktion har under 2017 sett ett starkt ökat intresse från marknaden. I och med genomförd kapitaltillförsel och en förstärkt organisation intensifieras marknadsföring och försäljning för att även kunna förädla sin affärsmodell mot att erbjuda helhetslösningar gentemot utvalda kunder.

Rekrytering av Mikael Eklund som ny VD har genomförts med målet att stärka försäljningen och tillväxten i bolaget. Mikael kommer närmast från börsbolaget Semcon, där han har arbetat i olika ledande positioner i ca 15 år, senast som försäljningschef. Med detta bidrar Mikael med många års erfarenhet av att utveckla både affärer, kunder och verksamheter inom varierad industri.

"Mikaels erfarenheter av teknikbolag, och hur man med hjälp av försäljning och marknadsföringsfokus får företag att växa, passar Reliefed Technologies nuvarande situation perfekt", säger Mark Jansson Kragh, bolagets tekniska chef, grundare och tidigare VD på Reliefed. "Vi är väldigt nöjda över denna förstärkning i bolaget vilken kommer hjälpa oss att ta nästa kliv framåt".

Mikael själv säger, "Jag ser verkligen fram emot att få vara en central del av Reliefed Technologies och den resa som företaget påbörjat. Det är fantastiskt att se responsen hos företag vi är ute och träffar. Jag är också stolt över att vara del av det team, med engagerade ägare, styrelse och anställda i bolaget, som alla har en tro på det vi gör och tydligt ser det värde vi erbjuder våra kunder".

Reliefed Technologies erbjuder produktutvecklande och producerande bolag ett innovativt, kostnads- och energieffektivt sätt att massproducera 3D komponenter/produkter. Kommersialiseringen sker i nära samarbete med industriella partners och levereras antingen som färdiga produkter eller licensieras för kundens egen produktion. Genom omfattande know-how kombinerat med immateriella rättigheter baserat på den patenterade 3D-iExtrusion® teknologin, möjliggörs 10–40% material och viktbesparing, 10–20% högre värmeöverföringskapacitet, 20–80% lägre produktionskostnader samt 20–70% lägre energiförbrukning i produktion. www.reliefed.com