bygglov.eu

3D visualisering ger en korrekt bild av en ägarlägenhet

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2010 14:38 CEST


3D visualisering ger en korrekt bild av en ägarlägenhet
_______________________________________________________
http://www.bygglov.eu/bilder/agarl.htm


En ägarlägenhet är en tredimensionell fastighet - en fastighet som i sin helhet är avgränsad
både horisontellt och vertikalt som inte är avsedd att rymma annat än en enda bostadslägenhet
i ett nybggda flerbostadshus. Liknas vid radhus på höjden.

En ägarlägenhet är en fastighet som innehas med en direkt äganderätt. Precis som när det gäller
vanliga småhus är utgångspunkten att ägaren har rätt att självständigt förfoga över fastigheten,
till exempel genom att överlåta, pantsätta och hyra ut den http://regeringen.se/sb/d/11132


bygglov.eu/DCK erbjuder 3D tjänster i 3D CAD-ritningar, 3D visualiseringar för ägarlägenheter
även Konstruktionsritningar, VVS/VA-ritningar, energiberäkningar.
Övriga 3D tjänster omfattar Översiktplaneringar, fastigheter, exteriörer, interiörer, villor, fjällhotell,
uteplatser, uterum, ..., mm.


bygglov.eu/DCK-Box 34, 438 21 Landvetter Fax: 031-918832 Tel: 031-918960 info@bygglov.eu

http://www.bygglov.eu/bilder/agarl.htm