3i Nordic

3i förvärvar Danfoss Marine Systems - tredje buyout affären i Norden i år

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2004 13:07 CEST

• 3i Group plc med fonder (”3i”) har tecknat avtal med Danmarks största industrikoncern Danfoss om att förvärva 75% av Danfoss Marine Systems. Danfoss kvarstår som minoritetsägare med 25% av verksamheten.

• Förvärvet är 3i’s tredje buyout i Norden i år och den hittills största affären i Danmark.

• Danfoss Marine Systems levererar komponenter och system för styrning av ventiler samt tankövervakningssystem för användning i fartyg. Verksamheten är global och de största marknaderna är Europa, Japan, Sydkorea och Kina. Verksamheten har goda tillväxtmöjligheter och etablerar bland annat produktion i Kina från och med 2005 samt en utvidgning av sin marknad mot olje- och gasindustrin.

Tredje buyout i Norden under 2004
3i har tecknat avtal med Danmarks största industrikoncern Danfoss om att förvärva Danfoss Marine Systems. Tillsammans med ledningen för Danfoss Marine Systems förvärvar 3i 75% av verksamheten. Danfoss kvarstår som minoritetsägare med resterande 25%.

- Skeppsbyggnadsindustrin är en intressant tillväxtbransch och Danfoss Marine Systems är en världsledande leverantör av strategiska komponenter. Vår ambition är att stödja Danfoss Marine Systems expansion inom såväl varvsindustrin som mot olje- och gasindustrin, säger Gustav Bard, Managing Director 3i Nordic, rådgivare till 3i Group plc.

Danfoss Marine Systems verkställande direktör, Ove Sørensen, kommenterar:
” Vår verksamhet har legat utanför Danfosskoncernens strategiska fokus. Med 3i som ägare blir vi ännu bättre rustade att tillvarata våra tillväxtmöjligheter. Vi kan med egen kraft fortsätta att stärka vårt grepp på den globala marknaden. 3i’s erfarenhet och nätverk blir ett starkt stöd, inte minst när vi utvidgar verksamheten mot olje- och gasindustrin.”

Förvärvet av Danfoss Marine Systems är 3i’s tredje stora nordiska buyout i år. I slutet av september tecknade 3i avtal om att förvärva Skanska Services från Skanska AB och tidigare i år förvärvades finska Kemira Fine Chemicals, numera KemFine Ltd. Danfoss Marine Systems är 3i’s första buyout i Danmark, där 3i tidigare genomfört en rad venture capital investeringar.

Fokus på internationell expansion för Danfoss Marine Systems
3i tillsätter en styrelse med Leif R.K. Nilsson, tidigare VD för ABB STAL i Finspång och senast Managing Director för ALSTOM Powers Industriturbinsegment med 7 500 anställda, som styrelseordförande. Flemming Jacobs, tidigare partner och redare i A. P. Møller – Mærsk och senare VD för rederiet Neptune Orient Lines i Singapore, tillträder också styrelsen, tillsammans med Investment Director Steffen Thomsen på 3i.

3i avser i och med förvärvet att trappa upp den internationella expansionen. En produktionsanläggning är under uppbyggnad i Shanghai-provinsen i Kina, och därmed kommer man närmare den snabbt växande kinesiska sjöfartsindustrin. Anläggningen väntas vara klar under den senare hälften av 2005.


För ytterligare information vänligen kontakta:
Gustav Bard, Managing Director 3i Nordic plc (UK), filial Sverige, rådgivare till 3i Group plc: 070-511 64 27

Steffen Thomsen, Investment Director 3i Nordic, rådgivare till 3i Group plc:
+45 33 47 67 03. Mobil: +45 40 28 34 09.

Ove Sørensen, VD Danfoss Marine Systems: +45 55 78 72 10, +45 24 69 36 17
Ole Steen Andersen, koncerndirektör och CFO, Danfoss: +45 74 88 21 46

Om 3i Group plc
3i är världsledande inom private equity och venture capital. Vi fokuserar på buyouts, growth capital och venture capital och 3i investerar, med hjälp av lokala rådgivare, i Europa, USA och Sydostasien. Våra konkurrensfördelar är vårt internationella nätverk samt styrkan och bredden i 3i’s relationer med marknaden. Det bidrar till att vi skapar värden för våra portföljbolag och aktieägare.
Under verksamhetsåret som sträcker sig till 31 mars 2004, investerade 3i €1,469 miljoner, inklusive parallellinvesteringsfonder. 3i’s buyout verksamhet koncentrerar sig på mellanstora och mindre buyouts i Europa och Sydostasien. Under verksamhetsåret som sträcker sig fram till 31 mars 2004 investerade 3i €738m inom buyouts. 3i’s growth capital verksamhet investerar i tillväxtbolag som planerar att expandera organiskt eller via förvärv. Under verksamhetsåret som sträcker sig fram till 31 mars 2004 investerade 3i €470m inom growth capital. 3i’s venture capital verksamhet investerade under de 12 månaderna fram till 31 mars 2004 €261m i företag som befinner sig i tidiga skeden. www.3i.com

Om Danfoss Marine Systems
Danfoss Marine Systems levererar komponenter och system för styrning av ventiler samt tankövervakningssystem för användning i fartyg. Verksamheten är global och de största marknaderna är Europa, Japan, Sydkorea och Kina. Verksamheten har egna säljkontor och representanter på de största marknaderna. Produktionen är förlagd till Danmark och Sydkorea och från och med 2005 även Kina.

Danfoss Marine Systems har cirka 300 anställda, varav 200 i Danmark. Verksamheten omsätter cirka 480 miljoner SEK. Marine Systems leveranser till den globala sjöfartsindustrin utmärktes 2003 av ökad aktivitet och divisionens position som en av de främsta leverantörerna stärktes ytterligare. Förvärvet av ett tidigare 50% ägt joint venture i Sydkorea 2002 resulterade i ökade marknadsandelar på denna viktiga marknad. www.danfoss.com/BusinessAreas/MarineSystems