3i Nordic

3i förvärvar Pharmadule Emtunga av IDI

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2003 08:40 CET

· 3i Group plc med fonder har bildat PHEM
Intressenter som tecknat avtal om att förvärva
Pharmadule Emtunga AB från IDI och övriga nuvarande
ägare.

· Pharmadule Emtunga är en världsledande leverantör
av produktions-anläggningar till läkemedelsindustrin
samt av bostadsmoduler till offshore industrin och av
moduler till telekomsektorn.

· Pharmadule Emtunga är ett tillväxtbolag som mer än
fyrdubblat sin omsättning på tre år. Bolaget beräknas
omsätta 2,2 miljarder kronor år 2003 med fortsatt
positiv lönsamhetsutveckling.

3i har tillsammans med management och styrelse bildat
PHEM Intressenter som tecknat avtal om att förvärva
Pharmadule Emtunga AB från IDI och övriga nuvarande
ägare.

Pharmadule Emtunga är en världsledande tillverkare av
högteknologiska anläggningar till främst läkemedels-,
bioteknik- och offshoreindustrin. Pharmadule Emtunga
tillämpar ett unikt modulärt tillverkningskoncept som
ger väsentligt kortare leveranstider jämfört med
traditionella tillverkningsmetoder, till mycket
konkurrenskraftig kvalitet och pris. Den resulterande
tidsvinsten och förutsägbarheten i projektgenomförandet
har ett stort värde för kunderna, i form av möjligheten
att senarelägga stora investeringsbeslut, och lansera
produkter tidigare och med större tidsprecision.
Emtungas historik går tillbaka till 1945 medan
Pharmadule startades 1986. Pharmadule Emtungas koncept
och produkterbjudande har under de senaste åren slagit
igenom på global basis i läkemedels- och
offshoreindustrin. IDI förvärvade Emtunga International
1998 och Pharmadule 2000. Pharmadule Emtunga bildades
genom ett samgående mellan Pharmadule och Emtunga 2001,
vilket gav ett komplett företag med fokus på läkemedels-
, offshore- och telekomindustrin.

- Pharmadule Emtunga är ett mycket intressant företag
med en unik position på en attraktiv och växande
marknad. Företaget har ett helt unikt
produkterbjudande, en kompetent ledning och
organisation och vi är övertygade om att Pharmadule
Emtunga har goda möjligheter att växa vidare under
lönsamhet, säger Gustav Bard, Managing Director 3i
Sverige, rådgivare till 3i Group plc.

- Under den tid som IDI ägt Pharmadule Emtunga har
bolaget uppvisat en
exceptionell tillväxt samtidigt som bolaget ständigt
förbättrat lönsamheten. Kombinationen av en erfaren
styrelse och kompetent ledningsgrupp har lagt grunden
till att Pharmadule Emtunga varit en mycket bra
investering för IDI. Vi är glada att Pharmadule Emtunga
får en ny ägare som kan tillföra resurser för att
stödja bolaget i dess nästa utvecklingsskede, säger
Christer Zetterberg, styrelseordförande i IDI.

Pharmadule Emtunga har vuxit kraftigt under senare år,
dels som leverantör till läkemedelsindustrin där de
största kunderna är Eli Lilly, Merck, Baxter och
Aventis, dels inom offshoreområdet där bolaget är
leverantör till bland annat BP, AGIP och Statoil. Inom
telekomsektorn är företaget leverantör till Ericsson.
Pharmadule Emtunga slutför just nu ett projekt till ett
värde av en miljard kronor för Eli Lilly i Puerto Rico.
Den 22 augusti i år mottog Pharmadule Emtunga årets
Export Hermes pris av Kronprinsessan Viktoria. Priset
ges årligen till det svenska företag som haft en
extremt positiv exportutveckling. För utnämningen står
Fonden för exportutveckling och Exportrådet.

Pharmadule Emtunga har idag cirka 600 anställda och
verksamheten bedrivs i Vara, Göteborg och Stockholm.

- Vi ser positivt på att 3i kommit in som ny ägare av
Pharmadule Emtunga. Den här affären ger oss en mycket
god grund att vidareutveckla företaget på. I 3i har vi
en partner med ett brett internationellt kontaktnät och
lång erfarenhet av företagsutveckling, säger Tomas
Wängberg, VD Pharmadule Emtunga.

- Pharmadule Emtunga har på grund av sitt unika
kunderbjudande lyckats bygga upp starka kundrelationer
med världsledande företag inom både
läkemedels/bioteknik- och oljeindustrin. Vi är
övertygade om att företaget har potential att fortsätta
denna tillväxt och ytterligare utveckla sitt erbjudande
till kunderna, säger Fredrik Karlsson, Investment
Director 3i Sverige, rådgivare till 3i Group plc.

Affären är villkorad av godkännande från relevanta
konkurrensmyndigheter. Som en del av köpeskillingen
kommer de nuvarande ägarna i Pharmadule Emtunga att ha
kvar ett mindre intresse i företaget.

Enskilda Securities AB är finansiell rådgivare till 3i
Group plc med fonder och D. Carnegie AB är finansiell
rådgivare till IDI i denna affär.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Gustav Bard, Managing Director 3i Nordic plc (UK),
filial Sverige, rådgivare till 3i Group plc: 08-506 101
51, 070-511 64 27

Christer Zetterberg, Styrelseordförande i IDI: 08-407
35 00, 0708-24 25 26

Tomas Wängberg, VD Pharmadule Emtunga: 031-726 03 33, 0705-94 24 44

Om 3i Group plc
Det internationella private equity bolaget 3i Group plc
(3i) och dess koncernbolag erbjuder kapital, kunskap
och kontakter för att skapa och utveckla
affärsverksamheter runt om i hela världen.
Investeringar görs i en mängd olika affärsmöjligheter
från start-ups till buy-outs och buy-ins, med fokus på
affärsverksamheter med hög tillväxtpotential och starkt
ledarskap.

3i investerar i affärsverksamheter tvärs över tre
kontinenter med hjälp av lokala rådgivare i Europa,
Sydostasien och USA. 3i har investerat 15 miljarder
pund över åren (inkluderat
parallellinvesteringsfonder). 3is portfölj är värderad
till över 5 miljarder pund (5,265 miljoner pund
inkluderat parallellinvesteringsfonder).

Om IDI
Industrial Development & Investment AB ("IDI"), ett
oberoende private equity bolag med fokus på små till
medelstora bolag i norra Europa, etablerades år 1997.
IDI's fond har över 1 miljard kronor i kapital. IDI's
ledningsgrupp består av en dedikerad grupp av individer
med bred internationell erfarenhet både som finansiella
och strategiska rådgivare.

Om Pharmadule Emtunga
Pharmadule Emtunga är en världsledande tillverkare av
modulanläggningar för högteknologiska ändamål baserat
på ett eget utvecklat modulkoncept. Koncernen täcker
hela värdekedjan från design och konstruktion till
dokumentation, utbildning och service.

Pharmadule Emtunga levererar modulanläggningar till
ledande tillverkare inom läkemedels- och
bioteknikindustrin, offshore-, telekom- och
kraftindustrin. Verksamheten är indelad i tre
divisioner: Pharmadule levererar nyckelfärdiga modulära
produktionsanläggningar till läkemedels- och
bioteknikindustrin. Emtunga förser offshoreindustrin
med bostadsmoduler och tekniska moduler för bland annat
plattformar ute till havs. Flexenclosure levererar så
kallade shelters och teknikmoduler till Telekom- och
kraftsektorn. Pharmadule Emtunga omsatte 1,8 miljarder
kronor 2002.

Nuvarande huvudägare i Pharmadule Emtunga är IDI, Clas
Wallenborg, Bliwa Livförsäkring samt Svenska Röda
Korset.