3i Nordic

3i förvärvar Skanska Services – fortsatt expansion i fokus

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2004 08:40 CEST

• 3i Group plc med fonder har tecknat avtal om att förvärva Skanska Services från Skanska AB.

• Skanska Services sköter och utvecklar servicefunktioner på kontor, i produktionsanläggningar och offentliga inrättningar som t ex sjukhus och skolor. Företaget omsatte 2 miljarder SEK år 2003 och är marknadsledande i Norden.

• Skanska Services har mycket goda tillväxtmöjligheter.

3i har tecknat avtal om att förvärva Skanska Services. Skanska Services kommer att fortsätta sin nuvarande affärsinriktning. Genom 3is inträde som ägare kan bolaget samtidigt utvecklas som ett fristående företag vilket främjar den fortsatta expansionen. I och med förvärvet kommer Skanska Services att byta namn och varumärke, vilket offentliggörs senare. Alla medarbetare i Skanska Services har fortsatt anställning i bolaget.

Skanska Services är verksamt inom facilities management. Bolaget sköter och utvecklar servicefunktioner på kontor, i produktionsanläggningar och offentliga inrättningar som till exempel sjukhus och skolor. Skanska Services ansvarar för att servicetjänster, utrustning och lokaler effektivt stödjer kundernas kärnverksamhet. Kunderna är framför allt stora nordiska och internationella företag, men även offentlig sektor. Verksamheten är fokuserad på Norden, där Skanska Services är marknadsledande. Den nordiska marknaden för facilities management beräknas öka med 10-15 procent årligen.

- Skanska Services blir ett självständigt bolag med nuvarande företagsledning, och med 3i som ägare. Med stöd av 3is kapital, erfarenhet och internationella nätverk räknar vi med fortsatt tillväxt inom samtliga marknader, säger Mats Jönsson, VD för Skanska Services.

- Facilities management är en intressant tillväxtbransch och Skanska Services är det ledande bolaget i Norden med ett beprövat affärskoncept och en stark organisation. Vår ambition är att stödja Skanska Services att bredda sin kundbas och fortsätta expandera på den nordiska marknaden, säger Gustav Bard, Managing Director 3i Nordic, rådgivare till 3i Group plc.


Affären är villkorad av godkännande från EU-kommissionen.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Gustav Bard, Managing Director 3i Nordic plc (UK), filial Sverige, rådgivare till 3i Group plc: 08-506 101 51, 070-511 64 27

Mats Jönsson, VD Skanska Services, tel: 08-504 36 862, 070-322 88 99

Om 3i Group plc
3i är världsledande inom private equity och venture capital. Vi fokuserar på buyouts, growth capital och venture capital och 3i investerar, med hjälp av lokala rådgivare, i Europa, USA och Sydostasien. Våra konkurrensfördelar är vårt internationella nätverk samt styrkan och bredden i 3is relationer med marknaden. Det bidrar till att vi skapar värden för våra portföljbolag och aktieägare.
Under verksamhetsåret som sträcker sig till 31 mars 2004, investerade 3i €1,469 miljoner, inklusive parallellinvesteringsfonder. 3is buyout verksamhet koncentrerar sig på mellanstora och mindre buyouts i Europa och Sydostasien. Under verksamhetsåret som sträcker sig fram till 31 Mars 2004 investerade 3i €738m inom buyouts. 3is growth capital verksamhet investerar i tillväxtbolag som planerar att expandera organiskt eller via förvärv. Under verksamhetsåret som sträcker sig fram till 31 Mars 2004 investerade 3i €470m inom growth capital. 3is venture capital verksamhet investerade under de 12 månaderna fram till 31 Mars 2004 €261m i företag som befinner sig i tidiga skeden.

Om Skanska Services
Skanska Services sköter och utvecklar servicefunktioner på kontor, i produktionsanläggningar och offentliga inrättningar som till exempel sjukhus och skolor. Vi ansvarar för att servicetjänster, utrustning och lokaler effektivt stödjer kundernas kärnverksamhet. Kunderna är framför allt stora nordiska och internationella företag, men även offentlig sektor. Skanska Services har cirka 1 800 medarbetare och omsatte 2 miljarder SEK år 2003. Våra huvudmarknader är Sverige, Danmark, Finland och Norge.