3i Nordic

3i investerar i det norska oljebolaget Revus Energy

Pressmeddelande   •   Jun 16, 2003 12:20 CEST

3i investerar i det norska oljebolaget Revus Energy


3i investerar tillsammans med HitecVision sammanlagt 322 miljoner svenska kronor i Revus Energy AS.
3i´s del av affären uppgår till drygt 160 miljoner svenska kronor.
Revus är 3i´s första investering i Norden inom olja och gas sektorn.
- 3i är den ledande private equity-investeraren i Europa och vi har idag ett 30-tal portföljbolag inom olja och gas sektorn, men det här är den första oljeinvesteringen i Norge. Med Revus går vi nu in på den norska marknaden vilket är oerhört spännande, säger Gustav Bard, Managing Director 3i Sverige, rådgivare till 3i Group plc.

Revus Energy AS grundades i Stavanger i december 2002 och arbetar inom Exploration & Production (E & P området), och verkar på den norska kontinentalsockeln. E & P är ett starkt växande område, speciellt i Norge, eftersom landets E & P bransch nått en mycket intressant utvecklingsnivå. Kapitaltillskottet från 3i och det norska venture capital bolaget HitecVision gör det möjligt för Revus att i framtiden förvärva andra företag inom E & P området.

Revus affärsidé är att i Norge investera i produktionsfält som befinner sig i senare utvinningsskeden och inte passar in i portföljen för de nuvarande ägarna, vilka ofta är stora internationella oljebolag. Dessa fält kan ofta livstidsförlängas genom en kombination av ytterligare utvecklingsarbete, kostnadsreduceringar, borrning i fickor av otappad olja, nya arbetssätt osv. Värdet av fälten kan ytterligare ökas genom att fälten länkas samman med närliggande oljefyndigheter eller genom lyckade vidare undersökningsarbete. Processen att rationalisera oljefältsportföljer är ett väl etablerat fenomen på den brittiska kontinentalsockeln samt på den amerikanska delen av den mexikanska golfen och den förväntas bli en växande affär även på den norska kontinentalsockeln. Behovet av, och stödet till, nya aktörer är uttalat bland de norska myndigheterna.

- 3i har under lång tid letat efter intressanta norska oljebolag och Revus stämmer överens med alla våra investeringskriterier. Företaget har en stark tillväxtpotential på en spännande marknad och leds av ett starkt management team, säger Hans Middelthon, Investment Manager inom 3i´s olja och gas team.

- Vi är väldigt glada över att få in 3i som ny ägare i Revus. 3i´s investering är ett bevis på Revus starka affärsmodell. Vi planerar att förvärva flera aktörer inom olja och gas sektorn i Norge och investera i deras pågående produktion och framtida utveckling. 3i´s finansiella styrka, kunskap och erfarenhet hjälper oss i denna process, säger Dr Andrew R Armour, Styrelseordförande i Revus Energy.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Gustav Bard, Managing Director 3i Sverige, rådgivare till 3i Group plc: 08-506 101 51, 070-511 64 27

Hans Middelthon, Investment Manager inom 3is olja och gas team. 08-506 101 44, 070-976 30 66

Om 3i Group plc
Det internationella private equity bolaget 3i Group plc (3i) och dess koncernbolag erbjuder kapital, kunskap och kontakter för att skapa och utveckla affärsverksamheter runt om i hela världen. Investeringar görs i en mängd olika affärsmöjligheter från start-ups till buy-outs och buy-ins, med fokus på affärsverksamheter med hög tillväxtpotential och starkt ledarskap.

3i investerar i affärsverksamheter tvärs över tre kontinenter med hjälp av lokala rådgivare i Europa, Sydostasien och USA. För närvarande har 3i investerat över
£ 15 miljarder (inkluderat parallellinvesterings fonder). Under de 12 månaderna fram till 31 mars 2003, investerade 3i i genomsnitt £ 3,7 miljoner per dag (inkluderat parallellinvesterings fonder). 3is portfölj är värderad till närmare £4 miljarder.