3i Nordic

3i investerar i Gant Company AB

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2003 08:38 CEST

3i Group plc med fonder har förvärvat 20,6% av Gant Company AB.

Gant Company AB har, från en svensk bas, på 20 år vuxit till ett ledande globalt varumärke. Varumärket GANT finns idag i över 50 länder.

Varumärket GANT beräknas i år omsätta drygt 3 000 mkr i slutkundsledet, vilket innebär en försäljning för Gant Company AB på 800 mkr år 2003 med god lönsamhet.

Gant Company AB’s framtida tillväxtmöjligheter bedöms som mycket goda.

3i har tillsammans med L Capital och Gant Company AB:s tre grundare Lennart Björk, Klas Käll och Staffan Wittmark, genom ett nybildat bolag, förvärvat samtliga aktier i Gant Company AB. 3i´s ägarandel i det nya bolaget är 20,6%.

– Gant Company AB är ett unikt bolag som under de senaste 20 åren utvecklat ett internationellt ledande varumärke inom sitt segment. Företaget har ett väl genomtänkt affärskoncept och en förstklassig ledning och organisation, säger Gustav Bard, Managing Director 3i Sverige, rådgivare till 3i Group plc.

GANT:s ursprung är den Amerikanska östkusten där varumärket grundandes 1949. 1980 erhöll Björk, Käll och Wittmark rättigheterna till att designa och marknadsföra varumärket GANT på den svenska marknaden, vilket snabbt utökades till alla marknader utom USA. Detta blev starten på GANT:s internationella framgång.
1999 förvärvades de globala rättigheterna till varumärket. Samtidigt bildades Gant Company AB.

– Gant är idag ett av de ledande globala varumärkena inom sitt affärssegment. Vi satsar hårt på att ytterligare förstärka vår position och bygga vårt varumärke genom marknadsföring, produktutveckling och geografisk expansion. 3i kommer att bli en viktig partner som aktivt kan bidra till att vi når våra uppsatta mål, säger Arthur Engel, VD på Gant Company AB.

Idag återfinns GANT:s produkter i ett 50-tal länder, med fokus på Europa och USA. Företaget äger, genom sitt dotterbolag Gant AB, varumärket GANT och säljer sina produkter via ytterligare tre dotterbolag och 20 master franchisetagare. Dessutom producerar och säljer licenstagare glasögon, skor, klockor och heminredning under varumärket GANT. Nyligen ingicks avtal med Elizabeth Arden om produktion och distribution av GANT-parfymer och under 2004 lanseras GANT:s första

damkollektion i tio länder. Det finns goda möjligheter för Gant Company AB till fortsatt expansion såväl inom existerande som nya produktområden och marknader. Sedan 1997 har Gant Company AB och dess franchisetagare öppnat fler än 100 nya GANT-butiker.

– Vi ser mycket positivt på 3i’s inträde i Gant Company AB och vi tror att 3i aktivt kan bidra till den fortsatta utvecklingen av bolagets verksamhet. 3i har betydande kompetens inom företagsutveckling och tillgång till ett stort internationellt nätverk, säger Lennart Björk, grundare till och styrelseordförande för Gant Company AB.

– Gant Company AB har gått från klarhet till klarhet och har konstant uppvisat hög tillväxt och lönsamhet. De senaste fem åren har omsättningen stigit med över 25% per år. Företaget har en idag en stark marknadsposition och många intressanta affärsmöjligheter. Vi ser fram emot att aktivt följa och bidra till Gant Company AB:s framtida utveckling, säger Mattias Eklund, Investment Director 3i Sverige, rådgivare till 3i Group plc.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Gustav Bard, Managing Director 3i Sverige, rådgivare till 3i Group plc:
08-506 101 51, 070-511 64 27

Mattias Eklund, Investment Director 3i Sverige, rådgivare till 3i Group plc:
08-506 101 52, 073-340 04 45

Arthur Engel, Verkställande Direktör, Gant Company AB:
08-506 760 00, 070-181 34 01

Lennart Björk, Ordförande, Gant Company AB:
08-506 760 00, 070-181 34 00

Jean Cailliau, Directeur, L Capital Management:
+33 1 44 13 24 36

Om 3i Group plc
www.3i.com, www.3igroup.com

Det internationella private equity bolaget 3i Group plc (3i) och dess koncernbolag erbjuder kapital, kunskap och kontakter för att skapa och utveckla affärsverksamheter runt om i hela världen. Investeringar görs i en mängd olika affärsmöjligheter från start-ups till buy-outs och buy-ins, med fokus på affärsverksamheter med hög tillväxtpotential och starkt ledarskap.

3i investerar i affärsverksamheter tvärs över tre kontinenter med hjälp av lokala rådgivare i Europa, Sydostasien och USA. 3i har över åren investerat över 15 miljarder pund (inkluderat parallellinvesterings fonder). Under det senaste räkenskapsåret investerade 3i närmare 1 miljard pund totalt.

Om Gant Company AB
www.gant.com

Gant Company AB är, via sitt dotterbolag Gant AB, global ägare till varumärket GANT. GANT är ett internationellt, högklassigt livsstilsvarumärke för män, som våren 2004 utvidgas till att även inkludera kvinnor. GANT:s unika kombination av amerikansk ledighet med europeisk elegans och kvalitet bygger på varumärkets ursprung från USA:s östkust där det startades 1949. Idag säljs GANT i 54 länder genom 164 fristående GANT-butiker samt ett stort antal utvalda återförsäljare. 2002 uppgick den totala varumärkesförsäljningen till 3,6 miljarder kronor. Gant Company AB:s huvudkontor ligger i Stockholm. Bolaget planerar en börsintroduktion inom de närmsta åren om marknaden tillåter.