3i Nordic

3i ny huvudägare i Balco

Pressmeddelande   •   Jun 23, 2003 08:52 CEST

3i Group plc och Lars Björkman omstrukturerar ägandet i tillväxtföretaget Nordiska Balco AB.

3i ökar sitt ägande till 49,9 %.

Balco är marknadsledande i Norden på tillverkning och montering av utbyggda och inglasade balkonger.

Balco har under de senaste åren haft en hög expansionstakt med god lönsamhet. Omsättningen har på fem år ökat från 97 mkr till beräknat
350 mkr år 2003.
3i har tillsammans med Lars Björkman omstrukturerat ägandet i Balco varvid 3i kommer att äga drygt 49 % av Balco-koncernen. Resterande del kommer att ägas av familjen Björkman, företagsledningen samt anställda.

Balco, som startades 1987, har utvecklat ett komplett koncept för inglasning av balkonger. I konceptet ingår unika lösningar för bland annat fästning, inglasning, vädring, ventilation, vattenavrinning och utvidgning av balkongplattor. Balco projekterar, tillverkar och monterar nya balkonger på plats. Flera av de tekniska lösningarna som Balco utvecklat är patent- och mönsterskyddade. Kunder är fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som vill förbättra boendemiljön för sina hyresgäster. Balco omsatte under det senaste räkenskapsåret 270 mkr med 10% vinstmarginal.

- Balco har haft en stark tillväxt på 29 % per år under de senaste fem åren. Företagets ledning och organisation är mycket kompetenta och det finns betydande fortsatta tillväxtmöjligheter genom ytterligare expansion på den svenska, nordiska och tyska marknaden, säger Gustav Bard, Managing Director 3i Sverige, rådgivare till 3i Group plc.

- Vi är väldigt positiva till att 3i ökar sitt ägande i Balco. I 3i har vi en partner med bred industriell kompetens, ett stort internationellt kontaktnät och starka finansiella muskler. Det ger Balco stora möjligheter att vidareutvecklas, säger Lars Björkman, VD på Balco.

- Balco är ett mycket innovativt företag och har utvecklat det starkaste produktprogrammet på marknaden. Bolaget är idag den största spelaren på den nordiska marknaden och vi ser fram emot att bidra till Balcos framtida utveckling, säger Lars Erik Blom, Investment Manager 3i Sverige, rådgivare till 3i Group plc.


Balco, med huvudkontor och produktion i Växjö, har sammanlagt ett 100-tal personer anställda inklusive dotterbolag i Norge, Danmark och Tyskland.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Lars Erik Blom, Investment Manager 3i Sverige, rådgivare till 3i Group plc:
08-506 101 84, 070-582 11 48

Lars Björkman, VD Nordiska Balco AB:
0470-53 30 00, 0708-45 10 50

Gustav Bard, Managing Director 3i Sverige, rådgivare till 3i Group plc:
08-506 101 51, 070-511 64 27

Om 3i Group plc
Det internationella private equity bolaget 3i Group plc (3i) och dess koncernbolag erbjuder kapital, kunskap och kontakter för att skapa och utveckla affärsverksamheter runt om i hela världen. Investeringar görs i en mängd olika affärsmöjligheter från start-ups till buy-outs och buy-ins, med fokus på affärsverksamheter med hög tillväxtpotential och starkt ledarskap.

3i investerar i affärsverksamheter tvärs över tre kontinenter med hjälp av lokala rådgivare i Europa, Sydostasien och USA. För närvarande har 3i investerat över
£ 15 miljarder (inkluderat parallellinvesterings fonder). Under de 12 månaderna fram till 31 mars 2003, investerade 3i i genomsnitt £ 3,7 miljoner per dag (inkluderat parallellinvesterings fonder). 3is portfölj är värderad till närmare £4 miljarder.