3i Nordic

3i och Litorina Kapital investerar i Q-MATIC - fokus på fortsatt tillväxt

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2004 14:42 CEST

• 3i Group plc med fonder har tillsammans med Litorina Kapital tecknat avtal om att förvärva Q-MATIC Sweden AB. 3i och Litorina kommer att äga 35 % vardera av företaget.

• Q-MATIC är ett världsledande företag inom system för köhantering och kundflöden, en marknad som globalt växer med 8-10 % per år. Den offentliga sektorn är idag bolagets största marknadssegment, tätt följt av den finansiella sektorn och detaljhandeln.

• Tillväxtbolaget Q-MATIC beräknas omsätta 270 miljoner kronor år 2003/2004 med god lönsamhet.

3i och Litorina Kapital har tecknat avtal om att förvärva Q-MATIC Sweden AB. 3i och Litorina kommer att äga 35 % vardera, resterande delar kommer att ägas av bolagets grundare samt Q-MATICs blivande styrelseordförande Jan Stenberg.

- Q-MATIC är ett spännande företag med en unik position. Företaget har ett brett produktutbud som kan skräddarsys efter kundernas önskemål. Q-MATIC är redan idag världsledande och har kapaciteten att fortsätta växa globalt, säger Klas Hillström, Director 3i Sverige, rådgivare till 3i Group plc.

Q-MATIC grundades 1981 i Mölndal av Rune Sahlin och Per-Martin Pettersson. Målsättningen var att förbättra kundservicen för människor som stod i kö. Företaget är idag marknadsledande inom sin bransch med mer än 25 000 installationer världen över. I dag har företaget dotterbolag på alla större marknader och med mer än 60 distributörer säljs Q-MATICs system i drygt 85 länder. Bland kunderna återfinns bland annat amerikanska IRS samt svenska Apoteket AB.

- Det är positivt att Litorina och 3i satsar på Q-MATIC. Den här affären ger oss en stabil grund för att växa vidare. I 3i och Litorina har vi två nya finansiellt starka partners med lång erfarenhet av affärsutveckling och med en kombination av lokala och internationellt starka nätverk. Q-MATICs framtid ser väldigt intressant ut, säger Marcus Sahlin, VD för Q-MATIC.

- Den globala marknaden för kö- och kundflödessystem är en tillväxtmarknad. Det som driver tillväxten är företagens och organisationers ökande behov av förbättrad kundservice på ett kostnadseffektivt sätt, säger Harold Kaiser, Senior Partner, Litorina Kapital.

Jan Stenberg kommer att väljas till ny ordförande i Q-MATIC. Jan har lång industriell erfarenhet bland annat från ledande befattningar inom Ericsson. Jan var tidigare VD på SAS och är idag styrelseordförande i bland annat Stepstone och Bredbandsbolaget.

Handelsbanken Capital Markets är huvudägarnas exklusiva finansiella rådgivare i affären.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Klas Hillström, Director 3i Nordic plc (UK), filial Sverige, rådgivare till 3i Group plc: 08-506 101 45, 070-508 77 12

Magnus Ramström, Investment Manager 3i Nordic plc (UK), filial Sverige, rådgivare till 3i Group plc: 08-506 101 66, 0703-68 84 14

Harold Kaiser, Senior Partner, Litorina Kapital: 08-545 181 84, 0708-54 38 00

Marcus Sahlin, VD för Q-MATIC: 031-756 46 20, 0701-05 46 20

Om 3i Group plc
3i är världsledande inom private equity och venture capital. Vi fokuserar på buyouts, growth capital och venture capital och 3i investerar, med hjälp av lokala rådgivare, i Europa, USA och Sydostasien. Våra konkurrensfördelar är vårt internationella nätverk samt styrkan och bredden i 3i’s relationer med marknaden. Det bidrar till att vi skapar värden för våra portföljbolag och aktieägare.

Under verksamhetsåret som sträcker sig till 31 mars, 2004, investerade 3i €1,469 miljoner, inklusive parallellinvesteringsfonder. 3i’s buyout verksamhet koncentrerar sig på mellanstora och mindre buyouts i Europa och Sydostasien. 3i’s growth capital verksamhet investerar i tillväxtbolag som planerar att expandera organiskt eller via förvärv och 3i’s venture capital verksamhet investerar i företag som befinner sig i tidiga skeden. För mer information se www.3i.com

Om Litorina Kapital
Litorina Kapital är ett riskkapitalbolag som genomför utköp av medelstora företag tillsammans med dess ledande befattningshavare samt tillför expansionskapital till tillväxtföretag i Norden. Litorina Kapital prioriterar investeringar i företag vars ledning och ägare vid sidan om kapital värdesätter ett engagerat partnerskap. Litorina Kapital erbjuder en bred och djup kompetens och har som policy att alltid verka aktivt genom styrelsen i sina investeringar.

Bakom Litorina Kapital står ett antal långsiktiga och välrenommerade institutioner som tillsammans investerat cirka 1 000 Mkr i Litorina Kapital. Litorina Kapital har hittills investerat ca 550 Mkr och avser att genomföra ett antal nyinvesteringar de kommande tre åren. För mer information se www.litorina.se


Om Q-MATIC
Q-MATIC har mer än 20 års erfarenhet av köhantering och djup processkunskap om effektivisering av kundflöden inom den finansiella sektorn, den offentliga sektorn, sjukvården och detaljhandeln. Företaget grundades 1981 och är i dag marknadsledande med 25 000 installationer världen över.

Effektivisering av kundflöden förbättrar kundservicen och skapar en mer avslappnad atmosfär för både kunder och personal. Det optimerar även personalkostnaderna och ökar intäkterna liksom lönsamheten. Denna process kallas Customer Flow ManagementTM – lösningar för att effektivisera kundflöden och relaterad information - från entré till betjäning.

Q-MATIC har dotterbolag på alla större marknader och med mer än 60 distributörer säljs företagets system i mer än 85 länder. Q-MATIC har 180 anställda och huvudkontoret ligger i Mölndal, Sverige.
För mer information se www.q-matic.se