3i Nordic

3i’s Barometer: Framtidstron större än på fyra år

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2004 11:19 CEST

3i European Enterprise Barometer är en kvartalsvis genomförd undersökning, en temperaturmätare på det rådande affärsklimatet bland 3i-finansierade företag. Undersökningen presenterar ett övergripande index över företagens framtidstro, baserat på det rådande företags-, politiska och ekonomiska klimatet, samt även detaljerad information om företagens syn på sina egna framtidsutsikter.

Förtroendet har stegvis ökat 19 punkter under de senaste två kvartalen. Under Q4 2003 låg index på +11 och Q1 2004 var indexet +30. Indexet är idag mer positivt i alla länder där undersökningen gjorts, förutom i Frankrike. En av orsakerna till höjningen är att företagsklimatet nu är mer gynnsamt för tillväxt genom förvärv. Historiskt sett har indexet varit en bra indikator på hur BNP-tillväxten kommer att utvecklas. Detta verkar vara en trend som fortsätter.

I den nordiska regionen, som i den här undersökningen inkluderar 3i’s portföljbolag i Danmark, Finland och Sverige, har indexet ökat för fjärde kvartalet i följd (indexet steg från +86 till +95 under senaste kvartalet). Det gör Norden till en av de mest positiva regioner som undersökts, endast Spanien ligger högre på +105. 3i-företagen i Norden ser optimistiskt på uppstart av nya företag, försäljning, förväntad omsättning, och lönsamhet. När det gäller förväntade nyanställningar så gick det nordiska indexet ned. Indexet visar att +33 % förväntar sig att nyanställa 2004 jämfört med +43 % under förra kvartalet. Trots detta kvarstår Norden som en av de mest positiva regioner vad gäller nyanställningar.

De europeiska företagen har haft en fin organisk tillväxt, vilket göra att man nu också kan fokusera på att förvärva bolag, säger Gustav Bard, Managing Director 3i Nordic, rådgivare till 3i Group plc.

För ytterligare information om undersökningsmetod etc. vänligen läs den fullständiga rapporten som går att ladda ner från www.3i.com

För ytterligare kommentarer, vänligen kontakta:
Gustav Bard, Managing Director 3i Nordic, rådgivare till 3i Group plc: 08 506 101 51, 070 511 64 27


3i European Enterprise Barometer
Den senaste undersökningen visar på fortsatt ökning av det positiva index som rapporterades under kvartal 1, 2004. Indexet ligger just nu på +49, vilket är det högsta sedan kvartal 2, 2000, då index låg på +84.

3i Enterprise Barometer, som startade i juni 1998, sammanställs på kvartalsbasis utifrån svaren från de företag som 3i har investerat i och som finns i England, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Norden (Sverige, Danmark och Finland). Indexet viktas efter landets storlek, som mäts i BNP.

Om 3i Group plc
Det internationella private equity bolaget 3i Group plc (3i) och dess koncernbolag erbjuder kapital, kunskap och kontakter för att skapa och utveckla affärsverksamheter runt om i hela världen. Investeringar görs i en mängd olika affärsmöjligheter från start-ups till buy-outs och buy-ins, med fokus på affärsverksamheter med hög tillväxtpotential och starkt ledarskap.
3i investerar i affärsverksamheter tvärs över tre kontinenter med hjälp av lokala rådgivare i Europa, Sydostasien och USA. 3i har investerat 15 miljarder pund över åren (inkluderat parallellinvesteringsfonder).