3L System AB

3L SYSTEM: 3L SYSTEM AB (PUBL) BYTER VD

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2006 16:19 CEST

VD Martin Carlesund kommer att avgå i samband med årsstämman den 25 april. Styrelsen har utsett Joakim Richter till ny verkställande direktör för 3L System. Joakim Richter tillträder rollen som VD vid årsstämman.

Nuvarande VDn Martin Carlesund låter meddela att han går vidare till ny verksamhet.
- Efter drygt fem inspirerande och framgångsrika år som verkställande direktör för 3L System är det dags för mig att gå vidare mot nya utmaningar i en ny verksamhet. Vi på 3L System har tillsammans under dessa år skapat mycket goda förutsättningar för en fortsatt intressant och dynamisk utveckling av företaget. Joakim Richter (38), ledamot i 3L System AB sedan 2002, grundare av JELLO AB (publ), har för 3L System arbetat med finansiell kommunikation samt strategifrågor.

Stockholm, 2006-03-28

För ytterligare information kontakta:
Hans Richter, Styrelseordförande
3L System AB (publ)
Mobil: 070 841 67 38

3L SYSTEM AB (PUBL)
3L System utvecklar standardsystem för bygg-, fastighets- och mediabranschen. Utöver försäljning tillhandahåller vi kundanpassningar, installation, utbildning och support kring produkterna. Vi skall till våra kunder erbjuda tekniskt avancerade, kompletta och modulbaserade IT-lösningar för att kunderna skall uppnå konkurrensfördelar. Genom att licensiera standardsystemen till ett för marknadssegmentet dominerande antal kunder skall vi skapa förutsättningar för en kontinuerlig utveckling såväl ur ett tillväxt- som ett systemperspektiv. 3L FÖRVALTNINGSSYSTEM AB - Utvecklar och säljer affärssystemet 3LPRO till bygg- och fastighetsbranschen.
3L MEDIA AB - Marknadsför det egenutvecklade affärssystemet MBS till företag inom vägledande media.
3L CONSULTING AB - Erbjuder specialistkompetens inom systemutveckling för Internet och Intranet.