3L System AB

3L System AB förvärvar resurser i inkråmsaffär

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2004 10:34 CEST

3L System AB (publ) med dotterbolagen 3L Media AB samt 3L Förvaltningssystem AB har 2003 en nettoomsättning om 37,2 Mkr.

Koncernen har den 13 oktober 2004 genomfört en inkråmsaffär av kompletterande verksamhet. Förvärvet placeras i det nybildade bolaget 3L Consulting AB, vilket blir koncernens tredje dotterbolag. Den nya verksamheten kompletterar koncernen med kompetens inom .Net och
C-chark-utveckling samt övrig webprogrammering.

Den totala köpeskillingen uppgår till 1 Mkr kontant och förvärvet består i huvudsak av 6 konsulter samt ca 15 st. aktiva kunder. I förvärvet ingår inga fordringar eller skulder till kunder och leverantörer. Den förvärvade verksamheten har per september 2004 en omsättning om ca 4 Mkr på rullande 12 månader. Verksamheten i det nybildade bolaget 3L Consulting är placerat i 3L Systems lokaler i Solna.

Stockholm, 2004-10-14

För ytterligare information kontakta:
Martin Carlesund, VD
3L System AB (publ)
Tel: 08 705 38 00
Mobil 070 867 04 67