Business Region Göteborg

4 000 företag svarar på frågor om kommunernas service

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2013 10:15 CET

Hur ser företagsklimatet i kommunerna ut egentligen? Nu blir det tillfälle för företag som haft kommunkontakt i olika tillståndsfrågor att säga sitt. Idag inleds den nationella undersökningen Insikt.

Ett gott företagsklimat är en prioriterad fråga i Göteborgsregionen. Det ska vara enkelt att starta och driva företag här.

- Undersökningen är jätteviktig eftersom den ger oss underlag för vad företagen tycker fungerar bra idag och vad kommunen eventuellt måste bli bättre på. Vi riktar in oss på det vi kan påverka själva och det är de faktiska kontakter som företagare har med kommunen i olika tillståndsfrågor, säger Henrik Einarsson, chef för analys och strategi vid Business Region Göteborg.

Det är i själva verket ett initiativ från Business Region Göteborg som ligger bakom undersökningen, där över 200 av landets kommuner deltar i år. Omkring 4 000 företag i Göteborgsregionens tretton kommuner kommer att få enkäten - som ger effekt. Efter förra mätningen, som gjordes 2011, togs flera initiativ från kommunernas sida för att förbättra företagsklimatet. Göteborgs Stad inrättade bland annat en Företagslots och dessutom anordnas flera utbildningar för att tjänstemän i kommunerna ska bli bättre på att möta företagares behov.

Resultaten från mätningen redovisas som ett nöjd-kund-index, eller NKI.  I förra mätningen fick Göteborgsregionen 63 i NKI, på en skala som går upp till 100.

- Det är ett godkänt resultat, men vi siktar högre. Målet är att Göteborgsregionen ska bli bäst bland storstadsregionerna år 2014.

Årets resultat kommer att redovisas i början av september.


Kontaktperson:
Henrik Einarsson, chef för analys och strategi vid Business Region Göteborg
Telefon: 0704-41 24 19

Mer information:
Här hittar du bland annat resultaten från förra årets Insikt >> 

Fakta om undersökningen:
En enkät skickas ut till företagare som under 2012 varit i kontakt med en eller flera kommuner inom fem myndighetsområden: brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd och serveringstillstånd.

Varje myndighetsområde betygsätts utifrån sex serviceområden; information, tillgänglighet, kompetens, bemötande, rättssäkerhet och effektivitet. Över 60 000 företag i Sverige kommer att få möjlighet att svara på enkäten och resultaten kommer redovisas i september.

Skillnaden mellan denna mätning och andra företagsklimatundersökningar är flera. Dels behandlar mätningen bara en del av företagsklimatet som kommunerna själva rår över. Dels är det enbart företagare som varit i kontakt med kommunen som besvarar enkäten.

Det är kommunerna som skickar ut enkäterna och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som genomför själva mätningen.


Business Region Göteborg AB arbetar för att stärka och utveckla näringslivet i Göteborgsregionen. Vi är ett icke-vinstdrivande bolag som representerar 13 medlemskommuner. Målsättningen är att bidra till hållbar ekonomisk tillväxt, hög sysselsättning och ett diversifierat näringsliv.