Kulturrådet

4,3 miljoner till Skapande skola i Kalmar

Pressmeddelande   •   Maj 02, 2012 15:20 CEST

Kalmar läns skolor får totalt nästan 4,3 miljoner kronor att använda för professionella kulturaktiviteter. Det står klart när Kulturrådet fördelar Skapande skola-medel för nästa läsår. Totalt omfattas i stort sett 17 000 elever i grundskolans i årskurs 1-9 av kulturinsatserna. Samtliga länets tolv kommuner samt två friskolor får bidrag.

– Ett stort antal kommuner i Kalmar har haft Skapande skola-verksamhet i flera år nu, säger Tua Stenström, handläggare för Skapande skola. Ett starkt nätverk mellan skola och kultur borgar för att kulturen blir en naturlig del av vardagen i skolan.

Västerviks kommun får det största bidraget, drygt 3 000 000 kronor. Pengarna planerar man använda för samtliga 24 skolor. Eleverna har varit med och valt de olika konstområdena. Teater för alla årskurser är planerat där eleverna och deras lärare får samarbeta med professionella kulturutövare. Ett brett samarbete inom det lokala kulturnätverket ger också eleverna tillgång till områdena dans, musik, film och hemslöjd.

Ölands friskola, Mörbylånga söker för första gången och beviljas 30 000 kronor. De har sökt bidrag för kulturverksamhet för alla sina 120 elever. Projektet är ett arbete med berättartema, där eleverna tillsammans med professionella kulturutövare skall följa berättelsens historia fram till nu samt skapa egna berättelser vilka framförs genom olika uttrycksformer.

– De professionella kulturinsatserna kan vara en del av skolans måluppfyllelse. Det är glädjande att se att skola och kulturliv närmat sig varandra och att kontakterna ökat, säger Kennet Johansson, generaldirektör Kulturrådet.

Kulturrådet fördelar i år sammanlagt 156 miljoner kronor i Skapande skola-medel. 90 procent av landets kommuner har sökt bidrag denna gång, och samtliga län är företrädda. Drygt 620 000 elever i grundskolans årskurs 1-9 berörs. Det finns numera väl utarbetade former för samverkan med kulturlivet på lokal och regional nivå, vilket innebär att Skapande skola-medlen kan vara en del av skolans totala satsning på kultur i lärandet.

Läs listan med beviljade bidrag: www.kulturradet.se/sv/bidrag/beviljade_bidrag/2012/Skapande-skola/

Ytterligare information: www.kulturradet.se/sv/bidrag/Skapande-skola/

Läs rapporten: www.kulturradet.se/sv/publikationer_/Skapande-skola---en-nulagesanalys/

Ytterligare information
Tua Stenström, handläggare, Kulturrådet
Telefon: 08-519 264 51
E-post: tua.stenstrom@kulturradet.se

Kontaktperson Västerviks kommun:
Lise-Lott Gustafsson Moschiri, Kultursamordnare BoU/Bildlärare
Telefon: 0490-25 40 00, 070-280 27 46
E-post: lise-lotte.gustavsson.moschiri@vastervik.se

Kontaktperson Ölands friskola, Mörbylånga:
Helena Svedrin, lärare
Telefon: 0485-304 30, 076-245 09 46
E-post: helena.olandsfriskola@gmail.com